Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog […]

Mat och markrättigheter i Sápmi

Gustaf Jillker Under Svenska Samernas Landsförbunds landsmöte i Skellefteå, juni 2022, talade den samiska advokaten Inger-Anna Omma om det alltmer utbredda avtalsförfarandet mellan markexploatörer och samebyar för att lösa problem i samarbetet om konkurrerande resursutnyttjande. Att skriva avtal är ett ganska nytt sätt att söka konfliktlösningar för alla inblandade, men då har en viss typ av bolag utmärkt sig i […]

Frihandel högaktuell fråga

Maximilian Isendahl Vi är i tider av snabb förändring. Kriser avlöses av krig och nya kriser. Hur hanterar vi detta som samhälle? Tvingar kriserna oss att definiera vad vi måste fokusera på för att ta oss igenom detta tillsammans – trygg försörjning av basala förnödenheter, respekt av mänskliga rättigheter och solidaritet med varandra – eller låter vi roffarmentaliteten härska? Omvärderar […]

Öppet brev från europeiska jordbrukare till Europeiska unionen – Livsmedelssäkerheten i EU kan inte längre garanteras

Från: ECVC (European Coordination Via Campesina) och EMB (Europan Milk Board)  Vi – de europeiska jordbrukarna i ECVC och European Milk Board, som i egenskap av jordbruksproducenter står i centrum för livsmedelsproduktionen -ser med stor oro på EU:s nuvarande produktionssystem. Om inga omedelbara åtgärder vidtas kommer det inte längre att vara möjligt att garantera livsmedelstryggheten, dvs. försörjningen av viktiga livsmedel.  […]

Från Melilla till San Antonio: Migranternas liv är viktiga!

DEKLARATION FRÅN LA VIA CAMPESINA, FÖR MIGRANTERNAS OCH DERAS FAMILJERS LIV Bagnolet, den 30 juni: Ännu en gång fylls gränserna med kroppar av människor som desperat försöker fly från misär, utplundring, institutionellt förtryck och våldet från de kriminella gäng som köpslår med deras liv, skyddade av den officiella straffriheten och med medgivande från staterna i norr.  Så sent som fredagen […]

Snabbkurs om matsuveränitet på Färnebo Folkhögskola hösten 2022

Mellan 19 oktober och 9 november 2022 ska kursen Makten över maten gå, på halvfart, distans med en fysisk träff helgen 29–30 oktober. Kursen hålls av NOrdBruk, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna. Kursbeskrivning:  Lär dig hur vi tar makten över maten och försvarar vår jord – i Sverige och i Latinamerika. Vi lär oss om hur vi kan bidra till […]

Handla med hunger

Tove Sundström Mellan den 12–17 juni höll Världshandelsorganisationen (WTO) en ministerkonferens i Genève, Schweiz. Mötet kallades MC12 och är den första ministerkonferensen som organiserats av WTO på fem år. Tre av de huvudsakliga frågorna som behandlades var patenträttigheter för vaccin mot COVID-19, restriktioner gällande fiske, och konsekvenser orsakade av Rysslands krig mot Ukraina.  Som vanligt är Sverige en drivande nyliberal […]

Boktips – The Big Conservation Lie av John Mbaria och Mordecai Ogada

2016, 194 s. Engelska. Maximilian Isendahl Med ”Den stora naturskydds-lögnen” har journalisten John Mbaria och rovdjursekologen Mordecai Ogada levererat en unik bok om korruption och kolonialism i naturskydd i Kenya. Deras dryga femtonåriga arbets-erfarenhet av ämnet (vid bokens skrivning), skickliga analyser och skarpa pennor visar på naturskyddets koloniala ursprung och samtid i Kenya och Afrika, men även i andra områden. […]

ECVC lanserar en petition för att motsätta sig avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer

European Coordination Via Campesina (ECVC) har idag anslutit sig till alliansen av organisationer som uppmanar till att underteckna en namninsamling mot avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer. Denna namninsamling är en del av en europeisk kampanj som leds av en koalition av mer än 45 lantbruks-, miljö- och medborgarorganisationer från mer än 15 EU-länder, som kräver att alla GMO, nya […]