Fredagsfika med FIAN – med NOrdBruks Joel Holmdahl

Video
"Är du intresserad av att odla rättigheter och funderar över formerna för detta? I denna live-sändning direkt från Rikkenstorp visade Joel Holmdahl från NOrdbruk sin gård Rikkenstorp och snackade om matsuveränitet och andelsjordbruk och svarar på tittarnas frågor. Livesändningen skedde på FIAN Sveriges facebook-sida. #Omställning #Matsuveränitet #Rättentillmat " - FIAN Kolla in videon här https://www.facebook.com/FIANSverige/videos/235086711078673/
Read More

Ja, och så kom Corona-krisen och vi behövde börja tänka på rättvisan och matförsörjningen.

Artiklar
Eva Jonsson, Styrelsen NOrdBruk, 2020-04-20 I Sverige plockas grönsaker, jordgubbar, lingon och blåbär av arbetare från låglöneländer. Skogsplantering och röjning i skogen utförs till stor del av importerad arbetskraft. Många är de thailändare som varje år gör den långa resan hit med lånade pengar för att plocka bär med långa och tunga arbetsdagar i våra skogar. Trots utlovade månadslöner på över 13.000 kr, en jätte hög lön i deras hemland, har många återvänt utan några större inkomster då deras s.k. arbetsgivare begärt att de ska betala boendet mm innan utbetalning av lön. För ett antal år sen uteblev löner till arbetare från Nigeria då de planterat skogsplant åt ett stort skogsbolag. Nu hotas grönsaksskörden i Sverige av att det saknas importerad långväga billig arbetskraft då flygtrafiken ligger nere på grund…
Read More

Debattartikel – Coronakrisen slår ut dem som föder oss

Artiklar
Debattörerna: Sverige är medskyldigt till att hållbara småjordbruk hotas världen över För att säkerställa produktionen och tillgången på mat måste vi tänka om. Dagens livsmedelssystem är miljömässigt och socialt ohållbart. De enda vinnarna är multinationella företag. I stället behöver vi ett livsmedelssystem som bygger på hållbara metoder, som sätter människors rätt till hälsosam mat i centrum och skyddar de som förser oss med mat mot våld och hunger. Läs vidare på: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/K3m95o/coronakrisen-slar-ut-dem-som-foder-oss
Read More

Debattartikel – Matsuveränitet

Artiklar
NOrdBruk har tillsammans med Afrikagrupperna och en medlemsorganisation i Via Campesina från Mocambique fått en debattartikel publicerad i Dagens ETC. "Matsuveränitet är vår historia och vår framtid För att komma till rätta med klimatomställningen och samtidigt stärka de klimatsmarta bönderna bör vår politiska målsättning vara matsuveränitet. Ett sätt att nå dit är agroekologi. Det skriver representanter för Afrikagrupperna, UNAC i Mocambique och Nordbruk...." https://www.etc.se/debatt/matsuveranitet-ar-var-historia-och-var-framtid
Read More

Ny film! – Jorden vi ärver

Press release, Video
Nu har filmen 'Jorden vi ärver - en global kamp i jämtländskt perspektiv' av Maximilian Isendahl äntligen släppts! Där intervjuar Maximilian tre jämtländska småbönder. Filmen behandlar kampen för matsuveränitet i Sverige, effekterna av EU-inträdet samt exploatering av jorden och landsbygden. Filmen utgår ifrån Torgny Östling, ordförande i NOrdbruk - den svenska medlemsorganisationen i den globala småbrukarrörelsen La Via Campesina. Medverkar gör också Sven Erik Falkeström, Olof Salomonsson och Bertil Sievertsson. Filmen är 1 h och 15 min. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C-djJOXkSF4[/embedyt]
Read More

Press Release ECVC – ”Mercosur: when the hypocrisy of the EU hits the rights of peasants and citizens.”

Press release
Brussels 2 July 2019 ECVC calls on the EU Parliament and Member States to reject the agreement Last Friday The European Commission signed the free trade agreement with the Mercosur countries. ‘The agreement with Mercosur, jointly with other free trade agreements, such as CETA, destroy the sustainable model of small and medium-scale farmers, food sovereignty and the conditions for healthy and sustainable food models’, says Andoni Garcia Arriola member of the ECVC’s coordinating committee. ‘The signing of this agreement ‘ clearly shows the hypocrisy of the EC and the member states that hide behind it:  ‘How is it possible in the context of a climate crisis to sign an agreement that promotes a model of industrialization of agriculture instead of the localised agricultural systems, in total contradiction with the objectives…
Read More

”Bidrag till den som planterar 1 hektar skog” – NOrdBruks kommentar till EU-kommissionärens förslag

Kommentarer
På EU kommissionens skogskonferens den 25 april lovade jordbrukskommissionären Phil Hogan, att bidrag skulle kunna ges för plantering av skog. I meddelandet från EU kommissionen* beskrevs åtgärden som ett erbjudande till medlemsstaterna i arbetet för klimatet, biodiversiteten och mot avskogning. Phil Hogan preciserade inte närmare på vilka marker beskogningen skulle ske mer än att bidraget avsåg ”marginaliserade marker och områden mellan åkrar”. Han avslutade löftet med : ”…den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ger möjlighet, men den politiska viljan att genomföra detta initiativ måste komma från medlemsstaterna...”. (Bidraget är kopplat till det s.k. landsbygdsprogrammet ­ inte till EU:s överstatliga jordbrukspolitik och kan därför påverkas av nationella beslut.) Uttalandet visar vilka asymmetriska effekter som uppstår, när jordbruk från subtropiska till subarktiska områden ska styras helt utifrån EU:s snäva ramar i lagstiftning och fördrag. Politiska prioriteringar görs alltför ofta utifrån behov i befolkningstäta områden med stort röstetal. Det medan områden i den s.k. periferin diskrimineras och tvingas anpassa sig till miljöer, klimat och odlingsförhållanden som inte överensstämmer med de naturliga villkoren. Så också i det här fallet. Det är främst områden med skog som drabbas. Jordbruk har fungerat som en naturlig del i kombination med skogsbruk i det nordiska skogsområdet och kring bergskedjorna på kontinenten. Men det är också där som näringen riskerar att förlora jämförelsevis mest av sin produktion under perioden 2020 ­ 2025**. Redan har mycket av odling på åkermark upphört eller har odlats mycket extensivt de senaste decennierna p.g.a. EU:s jordbrukspolitik. Sverige är ett tydligt exempel på hur nedläggning av ’marginaliserade’ åkrar i skogsbygder från de sydligaste till de nordligaste delarna av landet påverkar självförsörjningsgraden. En försörjningsgrad av livsmedel och foder som sjunkit från ca 100% till under 25% efter inträdet i EU. (Officiella siffror redovisar ca 40 % men räknar inte med foderimporten.) Skog växer in över åkerkanter och åkrar samtidigt som vi medverkar till att skogar och regnskog avverkas för uppodling och livsmedelsexport till vår del av världen. Särskilt utsatta områden inom unionen är där mycket av jordbruk med skog sålts till köpare utan koppling till näringen och för andra intressen och ändamål än för att producera mat. Ofta små gårdar med skog och där användningen av markerna avgörs utifrån ägarens vilja ­ i bästa fall där åker utarrenderas till verksamma bönder. Vi kräver därför att kommissionen ­ - definierar vad som menas med marginaliserade marker ­ - redovisar hur negativa effekter ska undvikas ­ t.ex. är risken stor att EU­medel kommer att användas för - beskogning av redan nedlagd åker eller åker där odling är på väg att upphöra ­ - kommer med förslag på hur nedlagd åkermark åter ska kunna tas i bruk Återinförande av jordbruk i kombination med skogsbruk skulle innebära förutom en hållbar livsmedelsförsörjning också ett stort steg framåt för ökad biodiversitet och nödvändiga miljö­ och klimatåtgärder. En förutsättning är att inte EU:s ekonomiska lagstiftning och jordbrukspolitik sätter käppar i hjulet. En sådan politik kräver helt andra mer långtgående åtgärder än bidrag. Istället krävs att den multinationella skogsindustrins dominans regleras och att, där naturliga förutsättningar finns att små­ och medelstora kombinations jord­ och skogsbruk prioriteras. *https://ec.europa.eu/info/news/commissioner­hogan­announces­1­hectare­initiative­forestry­conference­2019­apr­25_en ** Se näringsdepartementets power point på hörning 2016 06 20 med referensgrupp inför CAP 2020
Read More

ECVC:s generalförsamling 2019: Präglat av segern för småskaliga jordbrukares rättigheter

Press release
Pressmeddelande från ECVC - Bryssel, 18 Apr 2019 Den 24-26 mars höll ECVC sin generalförsamling (GA) i Bryssel. ECVC's GA är vanligen det utrymme där medlemmarna kan utbyta åsikter och utveckla rörelsens politiska strategier för de kommande året. Årets GA hölls däremot med en känsla av firande. Delegater från hela Europa jublade när FN i december 2018 antog deklarationen om rättigheter för bönder och andra personer som arbetar på landsbygden. Denna milstolpe präglade Mistican som öppnade GA. Under själva mötet diskuterade medlemmar tillsammans med viktiga allierade möjliga strategier för att sprida och implementera den på Europeisk och nationell nivå. ECVC-delegater undersökte den politiska situationen på den europeiska kontinenten med en fortsatt ökning av högerextrema rörelser. En punkt som togs upp var hur medlemmarna i ECVC kunde ändra den nuvarande politiska…
Read More

Rapport från ECVC GA 2019 – valda delar

Rapporter
I slutet av mars deltog jag och Torgny Östling på Europeiska Via Campesinas årsmöte i Bryssel under tre dagar. Det var ett något rörigt möte men i stora drag positivt. Flera nya medlemsorganisationer valdes in och NOrdBruk förankrade ytterligare frågan om skogens betydelse. Nedan går vi igenom ett par av de punkter som upptog mest tid och fokus. Skogen Torgny har under lång tid arbetat med att lyfta frågan om suveränitet över frågor som har med skogen att göra. På flera sätt har men inom EU-kommissionen försökt formulera olika program där skogsfrågor inkluderas. Ofta sker detta genom att man formulerar det som klimatåtgärder eller som stöd till ”hållbara skogsbruksformer” osv. Inom LAND-arbetsgruppen i ECVC har frågan lyfts och förankrats inom ECVC för att vi på Europeisk nivå måste hantera denna…
Read More