Advocate General Bobek turns a blind eye to new GMOs

Press release
PRESS RELEASE Advocate General Bobek turns a blind eye to new GMOs While peasants from 16 countries in Brussels to protest against the new GMOs fall on the Commission’s deaf ears *** Brussels, 18 January 2018 - ECVC peasants from 16 countries together with allies organizations like – IFOAM, FIAN, CEO, TNI, FOEE – took to the streets in Brussels to protest the possible non-regulation by the EU of new GMOs. According to the opinion put forth today by the Advocate General Bobek, a great number of organisms obtained by mutagenesis would, in principle, be exempt from the obligations in the Genetically Modified Organisms Directive, seeing no need to update legislation, unopposed, thus, to placing the se new GMOs on the market as 'conventional' products. “We transmit to all EU…
Read More

Sverige måste stå upp för rätten till mark

Artiklar
Först publicerad 17nov 2017 på ATL, http://www.atl.nu/debatt/sverige-maste-sta-upp-for-ratten-till-mark/ I dagens livsmedelssystem ses jordbruksmark som en handelsvara. Bildtext: Debattörerna kräver att Sverige återtar kontroll över jordbrukspolitiken från EU och verkar för att ta bort livsmedel från WTOs och EUs handelsregler. Detta leder till att småbrukare förlorar sin möjlighet till försörjning samtidigt som hungern i världen kvarstår. Det är dags att Sverige aktivt tar sitt ansvar för att människors rätt till mat och mark ska gå före storföretagsintressen. Hungerns mest grundläggande orsak är den ojämlika fördelningen av odlingsbar mark. Den rådande nyliberala marknadspolitiken har gjort mark till en global handelsvara. Småskaliga jordbrukare förlorar sin försörjning och länders självförsörjningsgrad sjunker. I Sverige ser diskussionen om en ny jordförvärvslag ut att vilja påskynda denna utveckling. Nu måste vi ta internationella avtal och konventioner vi skrivit…
Read More

Glyfosatförbud måste förankras

Artiklar
Först publicerad i Miljömagasinet 2017-43    27/10 2017 "Vi ställer oss givetvis bakom kravet på ett förbud av glyfosat. Men det kravet måste följas upp med krav på att produkter producerade med glyfosat inte får importeras, alternativt straffas med tullavgifter. Först då kan ett giftfritt jordbruk genomföras utan att vi offrar bönderna i processen". Det säger Joel Holmdahl från organisationen NOrdBruk som menar att ämnet bör omfattas av ett heltäckande importförbud. Det debatteras flitigt just nu om användningen av glyfosat inom jordbruket. "Vi vet att glyfosat dödar all växtlighet, kan skada insekter och är giftigt för vattenlevande organismer. Vad debatten nu handlar om är huruvida glyfosat kan orsaka cancer, infertilitet och skador på nervsystem och njurar. Därför driver vi att försiktighetsprincipen ska tillämpas och glyfosat förbjudas". Så säger Miljöpartiets fyra EU-parlamentariker,…
Read More

Mitt hopp är ett nytt system

Artiklar
Först publicerad i Miljömagasinet MM2017-45 Joel Holmdahl driver småskaligt Finngården i Rikkenstorp, Grängesberg, tillsammans med sambon Maria, och sitter i styrelsen för NOrdBruk. Han reser även runt och har föreläsningar om agroekologi. [caption id="attachment_241" align="alignright" width="152"] Joel Holmdahl, Rikkenstorp[/caption] Joel Holmdahl använder en fjärdedel av Bossgårdens areal till grönsaker, men kompletterar driften med produktion av ägg, lammkött och spannmål. – Det är förstås bra med nischade verksamheter och nätverk, men jag ser hoppet för jordbruket i en förändring av systemet. Joel Holmdahl menar att i Sverige ger man sken av att det finns en nationell livsmedels– och jordbrukspolitik. Men livsmedelsstrategin, som man enats om, visar på motsatsen, eftersom den är inriktad på sådant som motverkar det småskaliga jordbruket och det är mer effektivisering, konkurrens och exportinriktning, en negativ inriktning som…
Read More

Att Sverige förlorat så mycket jordbruk är exceptionellt i världen

Artiklar
Först publicerad i Miljömagasinet MM2017-45 Torgny Östling driver kombinationsbruk i Marsätt Jämtland och är ordförande i NOrdBruk, som är en småbrukarorganisation ansluten till Via Campesina Europa. [caption id="attachment_235" align="alignright" width="154"] Torgny Östling, ordförande i NOrdBruk.[/caption] Det som skett är att Sverige förlorat 70 procent av alla sina bönder de senaste 25 åren. Omställningen kom runt 1990, när de svenska politikerna anpassade sig till EU:s och de globala direktiven. Grunden innan var kombinationsjordbruk med produktion av skog och mjölk, säger Torgny Östling. 25 procent självförsörjning Idag har Sverige en självförsörjningsgrad på bara 25 procent. Det är allvarligt, för det drabbar tryggheten, stabiliteten och välfärden. För att klara sin försörjning tar Sverige hit råvaror och naturresurser till lägsta pris från den fattiga världen precis som kolonisatörerna gjorde förr. Det sker med direktiv…
Read More

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!

Press release
Uttalande antaget på Naturbrukskonferensen, Broddetorp 2017 Vi deltagare på naturbrukskonferensen (NBK) i Broddetorp i Falköping 2017 står upp för att värna naturbrukets avgörande roll för landsbygdens, Sveriges och världens framtid. Vi kommer från olika delar av landet från bonde-, miljö- och rättviseorganisationer. Vi motsätter oss den avveckling som sker utanför storstadsområdena och de ökande klyftorna i samhället. I dagens globala ekonomiska system har mat, mark och vatten blivit en handelsvara som vilken annan som helst. Konsekvensen blir att endast de kapitalstarka aktörerna får tillgång till mark och därmed makten över världens matproduktion. Småbrukare som står för 70 procent av matproduktionen i världen utsätts för markrofferi till förmån för agroindustrin. Vårt alternativ är matsuveränitet där varje nation ska ha rätt att försörja sin befolkning med basföda. För det krävs att livsmedel…
Read More

Håller vi på att äta upp framtiden?

Video
https://www.youtube.com/watch?v=QGFvwa3D-fI Spelades upp live den 28 sep. 2017 Hur vår mat produceras och konsumeras får konsekvenser för resten av världen. Rätten till mat måste respekteras även här i Sverige. Mål 2 i agenda 2030 är relevant för våra bönder och vårt urfolk, men såklart också för alla oss andra. Idag och i framtiden. Det sägs att alla de globala målen hör samman med mat. Debatten om jordbrukets utveckling är hetare än på länge. De senaste decennierna har inneburit en snabb utveckling mot ett allt mer storskaligt jordbruk och en globalisering av matsystemet. Svenska pensionsfonders köper mark i Brasilien och EU:s bistånd används till att gynna multinationella livsmedelsföretags intressen i afrikanska länder. Jordbruken i Sverige försvinner och vi erbjuds besprutade chilenska äpplen mitt i svensk äppelsäsong. Effekterna är många. Gemensamt är…
Read More

FAO publicerar rapport från Regionalt symposium för Agroekologi i Europa och centralasien

Rapporter
Här kommer ett litet utdrag från sammanfattningen: EXECUTIVE SUMMARY In September 2014, FAO organized the ‘International Symposium on agroecology for food security and nutrition’ in Rome. This was followed in 2015 by three regional symposia in Latin America, sub-Saharan Africa and Asia and the Pacific. To continue the development of this regional approach, a regional Symposium on Agroecology for Europe and Central Asia was held in Budapest from 23 to 25 November 2016, which was attended by over 180 participants from 41 countries in the Region. The Symposium participants formulated 37 recommendations to develop agroecology for sustainable food and agricultural systems in Europe and Central Asia (see Annex 1 of this report). This summary reflects the discussions among participants on the following five topics: » Agroecological concepts, systems and practices,…
Read More

Bolagisering av jorden gynnar spekulation

Artiklar
Jordförvärvsfrågan är större än den kritik som idag riktas mot regeringens livsmedelsstrategi och bolagiseringsförslag. Avvecklingen vi har sett av jordbruket under det senaste trettio åren är resultatet av att den tidigare jordförvärvslagstiftningen avskaffades i samband med att EU:s fria rörlighet för kapital och ”offentliga upphandlingar” infördes. Jämför exempelvis dagens självförsörjningsgrad med tiden innan EU-anslutningen! För att kunna bryta jordbrukets avveckling måste det till oerhörda förändringar. Det räcker inte med att förhindra en bolagisering till följd av en översyn av Jordförvärvslagen. Vi måste även sätta stopp för bland annat spekulation av mark och samtidigt reparera skadorna från uppluckringen av lagstiftningen som skedde 1991 och -92. Det är en svår fråga att förmedla då tidigare jordförvärvslag utnyttjades för att driva på storskalighet och avfolkning under 1960-70-talet. Samtidigt var det bland annat i…
Read More

September 10, The International Day of Action against WTO and FTAs

Press release
Today, La Via Campesina is calling upon social movements and civil society organisations of the world to mobilise and organise our resistances against the World Trade Organisation (WTO) and Free Trade Agreements (FTAs), build solidarity alliances and prepare for a worldwide week of action in December, coinciding with the 11th International Ministerial that is scheduled to take place in Argentina. For the first time since its inception, the World Trade Organization (WTO) is planning to meet in Latin America. From the 10th to the 13th of December, Mauricio Macri's government will host the WTO's 11th Ministerial Conference  in Buenos Aires, Argentina. Entrepreneurs, ministers, chancellors, and even presidents will be there. To do what? To demand more "freedom" for their companies, more "ease of doing business" for exploiting workers, peasants, indigenous…
Read More