Nu igen! Mer makt till EU över skogen?

Artiklar
Torgny Östling, Marsätt, 2020-06-30 I EU-kommissionens ’rådgivande kommité på skogsfrågor’ finns ett förslag att enas i ett brev om att stärka EU:s influens över medlemsländernas skogspolitik. I EU (i jämförelse med nordiska system) har referensgrupperna blivit ersatta av representanter från civilsamhället i olika ’Civila Dialoggrupper’ (CDG) som är organiserade av EUkommissionen. Det finns separata möten i CDG:erna för olika jordbrukssektorer, med (godkända) representanter från miljöorganisationer, industrin, forskning etc. (med ersättning utan finess), ett par dagar varje år. Dagar som är packade av med information från power points där delegater kan kommentera (men inte på svenska). Den här gången finns en så kallad ”Draft opinion…” skriven till kommissionen av representanter i CDG för skogsbruk. Detta brev refererar till Green Deal men har ambitiösa uttryck och invecklade kännetecken för att – utan…
Read More

Fredagsfika med FIAN – med NOrdBruks Joel Holmdahl

Video
"Är du intresserad av att odla rättigheter och funderar över formerna för detta? I denna live-sändning direkt från Rikkenstorp visade Joel Holmdahl från NOrdbruk sin gård Rikkenstorp och snackade om matsuveränitet och andelsjordbruk och svarar på tittarnas frågor. Livesändningen skedde på FIAN Sveriges facebook-sida. #Omställning #Matsuveränitet #Rättentillmat " - FIAN Kolla in videon här https://www.facebook.com/FIANSverige/videos/235086711078673/
Read More

Girjasdomen kan skapa en gynnsam kedjereaktion

Uncategorized
Av: Gustaf Jillker (NOrdBruk), 2020-04-24 Girjasmålet avgjordes i år i Högsta Domstolen 29 jan 2020, då domstolen bekräftade att jakt- och fiskerättigheterna på samebyns marker i Gällivareområdet ägs av samerna själva genom samebyn. De rättigheterna hade bestridits av staten men genom domen har staten tvingats till reträtt. Det var samebyn som genom Svenska Samernas Riksförbund väckt talan för tio år sedan. Så länge har målet sedan pågått innan HD slutgiltigt avgjorde ärendet. Samerna fråntogs rätten 1992, då staten överförde småviltjakten från samebyarna till länsstyrelsen och släppte jakten fri. Nu är den återtagen, än så länge inom åtminstone Girjas samebys marker. Historiska bakgrunden förklarar Om man går tillbaka i historien i Sverige har samernas rättskydd omsorgsfullt skyddats av konungamakten alltsedan Gustav Vasas tid på samma sätt som kungen garanterat att bönderna…
Read More

Ja, och så kom Corona-krisen och vi behövde börja tänka på rättvisan och matförsörjningen.

Artiklar
Eva Jonsson, Styrelsen NOrdBruk, 2020-04-20 I Sverige plockas grönsaker, jordgubbar, lingon och blåbär av arbetare från låglöneländer. Skogsplantering och röjning i skogen utförs till stor del av importerad arbetskraft. Många är de thailändare som varje år gör den långa resan hit med lånade pengar för att plocka bär med långa och tunga arbetsdagar i våra skogar. Trots utlovade månadslöner på över 13.000 kr, en jätte hög lön i deras hemland, har många återvänt utan några större inkomster då deras s.k. arbetsgivare begärt att de ska betala boendet mm innan utbetalning av lön. För ett antal år sen uteblev löner till arbetare från Nigeria då de planterat skogsplant åt ett stort skogsbolag. Nu hotas grönsaksskörden i Sverige av att det saknas importerad långväga billig arbetskraft då flygtrafiken ligger nere på grund…
Read More

Debattartikel – Coronakrisen slår ut dem som föder oss

Artiklar
Debattörerna: Sverige är medskyldigt till att hållbara småjordbruk hotas världen över För att säkerställa produktionen och tillgången på mat måste vi tänka om. Dagens livsmedelssystem är miljömässigt och socialt ohållbart. De enda vinnarna är multinationella företag. I stället behöver vi ett livsmedelssystem som bygger på hållbara metoder, som sätter människors rätt till hälsosam mat i centrum och skyddar de som förser oss med mat mot våld och hunger. Läs vidare på: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/K3m95o/coronakrisen-slar-ut-dem-som-foder-oss
Read More

Debattartikel – Matsuveränitet

Artiklar
NOrdBruk har tillsammans med Afrikagrupperna och en medlemsorganisation i Via Campesina från Mocambique fått en debattartikel publicerad i Dagens ETC. "Matsuveränitet är vår historia och vår framtid För att komma till rätta med klimatomställningen och samtidigt stärka de klimatsmarta bönderna bör vår politiska målsättning vara matsuveränitet. Ett sätt att nå dit är agroekologi. Det skriver representanter för Afrikagrupperna, UNAC i Mocambique och Nordbruk...." https://www.etc.se/debatt/matsuveranitet-ar-var-historia-och-var-framtid
Read More

Vattenhushållning och klimat

Artiklar
Av: Eva Jonsson (NOrdBruk), 2020-02-27 Världen över pågår omflyttning från land till stad. Urbanisering. Landsbygden fortsätter att vara grön men med färre människor. Städerna växer och marken runt omkring och i stan bebyggs eller blir yta för infrastruktur. Marken går från att vara grön till att bli svart av asfalt, sten eller betong eller blir takyta. När marken avskogas stiger grundvattennivån då markvattnet inte kan sugas upp av växtligheten. Den naturligt lagrade kolet i marken tas bort eller oxideras till koldioxid. Jordens vattenhållande förmåga försvinner eller minskar. Marken blir kompaktare där det inte finns växtlighet. Avskogning och borttagande av organisk jord eller jord med rötter leder till att mindre vatten kan infiltreras i marken och lagras i biosfären då ingen växtlighet suger upp och lagrar vatten i marken vilket leder…
Read More

Om CAP 2020 och krisen för bönder i EU

Artiklar
Av: Eva Jonsson (NOrdBruk) 2020-02-27 Detta år ska de nya jordbruksstöden i EU komma, CAP 2020.. Men ännu har man inte kommit överens om vilka förändringarna som ska göras. Liksom CAP 2015 som försenades 1 år gissar vi att CAP 2020 kommer att komma tidigast 2021. Förra gången 2015 Blev det en mardröm då jordbruksverket höll inne pengarna till landets bönder då det enligt jordbruksverket inte gick betalat ut pengar då datasystemet inte fungerade som det skulle. Cap 2020 har många svåra frågor att hantera. Det kommer finnas mindre pengar att fördela då Storbritannien kommer att lämna EU. Många länder däribland Sverige trycker på att EU ska få mindre pengar till jordbruket. Detta samtidigt som jordbruket är en viktig del av klimatarbetet. Refererat ur meddelande från CAP-gruppen i ECVC, november…
Read More

Ny film! – Jorden vi ärver

Press release, Video
Nu har filmen 'Jorden vi ärver - en global kamp i jämtländskt perspektiv' av Maximilian Isendahl äntligen släppts! Där intervjuar Maximilian tre jämtländska småbönder. Filmen behandlar kampen för matsuveränitet i Sverige, effekterna av EU-inträdet samt exploatering av jorden och landsbygden. Filmen utgår ifrån Torgny Östling, ordförande i NOrdbruk - den svenska medlemsorganisationen i den globala småbrukarrörelsen La Via Campesina. Medverkar gör också Sven Erik Falkeström, Olof Salomonsson och Bertil Sievertsson. Filmen är 1 h och 15 min. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C-djJOXkSF4[/embedyt]
Read More