FN-experter vill fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel

Kommentarer
FN-experter vill se ett globalt avtal för att fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket och uppmanar till en övergång till agroekologiska metoder och relationer för att föda världens befolkning med näringsrik mat. Den nya rapporten belyser katastrofala effekter av bekämpningsmedel på miljön, människors hälsa och samhället som helhet. Bekämpningsmedel döda 200.000 människor varje år, 99% i låginkomstländer, främst lantarbetare, barn och urbefolkningar. De förorenar marken och vattenkällor, förstör nyttiga insekter och pollinerare. Trots deras utbredda användningen har kemiska bekämpningsmedel inte lett till sänkningar av skördeförlusterna under de senaste 40 åren. Rapporten namnger och pekar ut tre kraftfulla företag: Monsanto Bayer, Dow Dupont och Syngenta ChemChina som tillsammans kontrollerar mer än 65 procent av den globala försäljningen av bekämpningsmedel. FN:s experter säger att den mest effektiva och långsiktiga metoden…
Read More

Animalier är ur hållbarhetssynpunkt fördelaktiga

Artiklar
Orginaltexten på Aktuell Hållbarhet Debattinlägg skrivet av NOrdBruks styrelsemedlem Göran Rundbäck på Aktuell Hållbarhet 2017-04-16 Göran ansvarar själv för innehållet i texten. DEBATT/REPLIK Ekologiskt hållna får och nöt som får sin naturliga föda av gräs och örter är den mest hållbara och näringseffektiva föda du kan få, skriver fårbonden Göran Rudbäck. Jonas Paulsson argumenterar i sin debattartikel den 28 mars för att människor ska gå över till en växtbaserad diet, eller åtminstone dra ner på sin köttkonsumtion. Sårbarheten med en sådan dietförändring har dock tydligt framgått av den gångna vintern – med en ovanlig men inte alls unik årsmån för Sverige och inte heller för medelhavsländerna där grönsaksodlingar förstörts av köld och snö. Växter är den livsform på jorden som kan tillgodogöra sig solenergi genom att bygga kolhydrater och proteiner…
Read More

NOrdBruks Remissvar: ”Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1”

Uncategorized
Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Näringsdepartementet (N2017/00222/HL) 103 33 Stockholm NOrdBruks Remissvar: Bakgrund Utredningen presenterar en lång rad förslag som enligt deras mening ska gynna landsbygd. Flera förslag gynnar, andra är till skada för utveckling av landsbygd och regioner som präglas av avfolkning och svag ekonomi. Sammanfattningsvis har förslagen en prägel av ’plåster på såren’ utan att för den skull komma till rätta med grundläggande systemfel och utan konkreta långsiktiga förslag på förändringar. Stora förändringar krävs ifråga om: - resursfördelning regionalt - jordbruk, skogsbruk och övriga naturbruksnäringar - naturresursförvaltning Vi ser idag konsekvenserna av lagstiftning som genomfördes i systemskiftet de första åren av 1990 p.g.a. av anpassning till de då kommande Världshandelsorganisationen (WTO) och Europiska Unionen…
Read More

Systemkritik mot landsbygdsutredningen

Artiklar
Den svenska småbrukarorganisationen Nordbruk är mycket kritisk till landsbygdskommitténs betänkande i sitt remissvar. Kritiken gäller framförallt avsaknaden av förslag på systemförändringar. Slutbetänkandet innehåller 75 förslag på åtgärder för att stärka landsbygden. Det överlämnades till regeringen i början av januari i år. I förra veckan gick remisstiden ut, men ingen har riktat så stark systemkritik som Nordbruk. Nordbruk sammanfattar utredningens förslag utifrån sitt perspektiv som bara ett plåster på såren i ambitionerna hos kommittén att bromsa avfolkningen och förbättra den svaga ekonomin på landsbygden och i svaga regioner. Nu läggs förslagen fram, men utan att ändå komma till rätta med grundläggande systemfel och utan konkreta långsiktiga förslag på förändringar vad gäller resursförvaltning, jordbruk, skogsbruk och andra naturbruksnäringar. – Vi ser idag konsekvenserna av den lagstiftning som genomfördes vid systemskiftet de första…
Read More

Matsuveränitet allt mer aktuellt

Artiklar
Med valet av Donald Trump, ökningen av extremhögern i Europa och ökad migration finns det ett akut behov av att intensifiera samarbetet mellan länder och deras befolkningar. Krig, klimatförändringar, utarmning av naturresurser, fattigdom, hunger och undernäring, men också ökningen av ojämlikhet, är grundläggande problem som mänskligheten måste försöka lösa tillsammans. Detta kan inte ske utan att ifrågasätta både den nuvarande nyliberala globaliseringen och de främlingsfientliga och nationalistiska riktningar som motsätter sig den ekonomiska globaliseringen för att samtidigt skydda och försvara sina egna intressen. #NOrdBruk inlägg i #MiljöMagasinet nr10 http://www.miljomagasinet.se/ #Matsuveränitet allt mer aktuellt De falska svaret på nyliberalismen är i rampljuset. Särskilt med Donald Trump, som i sitt presidentprojekt å ena sidan utvecklar skydd mot import och har fått TPP och TTIP till ett stopp, och å andra sidan främjar…
Read More

FN:s rapport om bekämpningsmedel i jordbruket

Kommentarer
Det här är förhoppningsvis ytterligare ett steg i den process #LaViaCampesina tillsammans med #FAO som utmanar de nyliberala dogmer som styr våra internationella avtal. Det blir intressant att se hur detta dokument kan komma att användas framöver. Inte minst om LRF och Bucht ens kommer kommentera det. Man har ju sin fina strategi nu så allt är frid och fröjd kanske? Man säger i sammanfattningen att: "den nuvarande jordbruksmodellen är högst problematisk och att den är inkapabel att säkerställa #matsuveränitet". vidare säger man, "vi måste utmana jordbrukspolicys, handelssystem och företags inflytande över offentligt beslutsfattande om vi ska lyckas ta oss bort från bekämpningsintensiva industriella matsystem" Under rekommendationerna slår man fast att: 106 "Det internationella samfundet måste arbeta fram ett omfattande och bindande avtal som reglerar skadliga bekämpningsmedel, som tar hänsyn…
Read More

Mark och naturresursfrågor – nu i EU:s finrum

Rapporter
Rapport skriven av Torgny Östling, NOrdBruk Den 7:e december deltog jag i en heldags konferens i Bryssel om ’land’. Inbjudan kom från vår europeiska Via Campesina organisationen ECVC, EU-parlamentets gröna grupp i jordbruksutskottet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. Inbjudan skickades bl.a. till organisationer som vi samarbetar med i frågor som rör naturresursfrågor och förvaltning av mark, jordbruk, skog och fiske. På ’ledig’ dag skulle jag också träffa svenska EU parlamentariker för att informera och söka stöd i bl.a. ämnet mark och förvaltning av naturresurser som var på dagordningen på konferensen. Dessutom skulle en journalist på Landets Fria ringa för intervju*. Tredje dagen var helt bokad för att representera ECVC:s småskaliga skogsbönder i EU-kommissionens Civila Dialoggrupp i Skogsfrågor (CDG Skog). En av flera kommittéer som agri-direktoratet arrangerar för olika gröna…
Read More

En landsbygdspolitik utan jord- och skogsbruk

Kommentarer
Landsbygdskommittén kom här om veckan med sitt slutbetänkande om vad som ska rädda landsbygden. Våra förväntningar var inte höga – våra förväntningar infriades. Skogens centrala betydelse i svensk ekonomi benämns men dess potentiella centrala roll i landsbygdens livskraft missas. I punkten ”Export.” kan läsas att man vill att näringslivet ökar sin export. Nu återfinns inte skogens förädlingsindustri på landsbygden längre, så inte heller här blir skogen inkluderad i landsbygdsekonomin. Varför nämns inte en sådan sak som att det inte är folk på landsbygden som äger skogarna? Återlokalisering av ägandeskapet över skogen och sågverksindustrin. Det hade gjort lite skillnad. Vad gäller livsmedelsproduktionen uttrycker man en vilja att den ska öka och belyser åkermarkens framtida betydelse. Det enda som uttrycks för att uppnå denna ökning är det i och för sig rimliga…
Read More

Video – NOrdBruk på MR-dagarna i Lund

Video
#NOrdBruk deltog under matsuveränitetsveckan på arrangemang i både Uppsala, Stockholm, Malmö och Lund. Här kan man se Torgny Östling, ordf. NOrdbruk, i en panel med representanter från hela världen. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=X784GU5UmxE[/embedyt] Det är en heldag som är inspelad och som har mycket sevärda inlägg, men om ni klickar på följande länkar så får ni se Torgnys inlägg direkt. https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=29m30s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h1m35s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h10m38s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h20m12s
Read More

Video – EU-politik 15 år efter Göteborgsmötet 2001

Video
EU-politik 15 år efter Göteborgsmötet 2001 - Torgny Östling om jordbruket Hur bekämpa EU:s ekonomiska politik? Torgny Östling från #Nordbruk följer upp frågan om den nyliberala ekonomiska politiken och monetära unionen med euron som folkrörelserna sa nej till vid EU-toppmötet i Göteborg 2001. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_f-lqOHUqKM[/embedyt]
Read More