Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Rapporter
Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: "Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara - En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen" I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: "Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och LRF:s diskurser, vilka båda är förankrade i en tillväxtekonomisk grundsyn, förefaller kunna underminera de universella och hållbara förutsättningarna för rätten till mat. NOrdbruks diskurs, vilken istället är förankrad i ett naturresursperspektiv samt i en ”alternativ” globalisering, skulle däremot kunna tänkas stärka dessa förutsättningar. Denna diskurs överensstämmer även, till skillnad från de andra diskurserna, i hög grad med det lokala matförsörjningsperspektivet." Här kan ni läsa hela uppsatsen. magisteruppsats_Mat – en…
Read More

När löftet om en mjuklandning förvandlas till en riktig krasch

Artiklar
DEBATT. Två år efter tillkännagivandet som ledde till slutet för mjölkkvoterna, den 31 mars 2015, finns fortsatt ingen skymt av hopp vid horisonten för mjölkproducenterna. Idag fortsätter majoriteten av mjölkproducenterna i Europa att sälja varje kilo mjölk med förlust.  http://www.ja.se/artikel/53619/nar-loftet-om-en-mjuklandning-forvandlas-till-en-riktig-krasch.html Lagret av mjölkpulver uppgår till 418 978 miljoner ton. Dessutom har våren kommit och snart släpps korna ut på ängarna, vi förväntar oss därför en betydande ökning i produktionen i Europa. Till detta måste tilläggas att förbrukningen av dryckesmjölk minskar i många länder i EU. Att gå i konkurs eller sälja sina gårdar är den enda vägen ut för tusentals producenter. I Spanien har tio procent (nästan 1700 stycken) av alla mjölkgårdar som fanns före avskaffandet av kvoterna försvunnit. I Sverige har motsvarande 13 procent (drygt 550 stycken) av alla…
Read More

Skriv under för bönders rättigheter!

Kommentarer
Nu är det dags att kavla upp ärmarna och skriva under på följande namninsamling. Det behövs en jädra massa fler namn, så har du sympatier med oss som producerar din mat på ett hållbart vis - skriv under för FN:s deklaration för småskaliga jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter ("UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas"). KLICKA HÄR och skriv under! https://peasantsrights.eu/ "Petition: Stärka de mänskliga rättigheterna för bönder Bönder, fiskare, pastoralister och andra personer som arbetar på landsbygden producera majoriteten av vår hälsosamma och varierande mat som vi äter varje dag. I Europa och hela världen spelar de en ledande roll i att säkerställa våra samhällens livsmedelssuveränitet och motståndskraften i våra matsystem inför klimatförändringarna. Dock försvinner små gårdar snabbt och vår typ av…
Read More

ECVC kritiserar de lögner som sprids av utsädesindustrin kring nya GMOs (NBTs)

Rapporter
Uttalandet antogs av ECVC generalförsamling som samlades i Rom den 24 mars. Joel Holmdahl från NOrdBruk deltog och ställde sig bakom uttalandet. Bryssel , 29 Mar 2017 ECVC kritiserar starkt de lögner som sprids av utsädesindustrins i syfte att: – eliminera all information tillgänglig för bönder och konsumenter om förekomsten av genetiskt modifierade organismer, vilket tvingade dem att odla, att föda upp och äta GMO mot sin vilja. – legalisera den biopiracy som härrör från patentering av dessa dolda GMO, som även skulle inkludera bonde-förädlade och traditionella, grödor och djur. Industrin låtsas som att grödor och djur som skapas med dessa "nya avelstekniker" (New Breeding Technics) inte är genetiskt modifierade organismer. De försöker att skapa förvirring, utnyttja svagheten i EU-förordningen, som inte kunde överväga formuleringar rörande tekniker som inte existerade när…
Read More

FN-experter vill fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel

Kommentarer
FN-experter vill se ett globalt avtal för att fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket och uppmanar till en övergång till agroekologiska metoder och relationer för att föda världens befolkning med näringsrik mat. Den nya rapporten belyser katastrofala effekter av bekämpningsmedel på miljön, människors hälsa och samhället som helhet. Bekämpningsmedel döda 200.000 människor varje år, 99% i låginkomstländer, främst lantarbetare, barn och urbefolkningar. De förorenar marken och vattenkällor, förstör nyttiga insekter och pollinerare. Trots deras utbredda användningen har kemiska bekämpningsmedel inte lett till sänkningar av skördeförlusterna under de senaste 40 åren. Rapporten namnger och pekar ut tre kraftfulla företag: Monsanto Bayer, Dow Dupont och Syngenta ChemChina som tillsammans kontrollerar mer än 65 procent av den globala försäljningen av bekämpningsmedel. FN:s experter säger att den mest effektiva och långsiktiga metoden…
Read More

Animalier är ur hållbarhetssynpunkt fördelaktiga

Artiklar
Orginaltexten på Aktuell Hållbarhet Debattinlägg skrivet av NOrdBruks styrelsemedlem Göran Rundbäck på Aktuell Hållbarhet 2017-04-16 Göran ansvarar själv för innehållet i texten. DEBATT/REPLIK Ekologiskt hållna får och nöt som får sin naturliga föda av gräs och örter är den mest hållbara och näringseffektiva föda du kan få, skriver fårbonden Göran Rudbäck. Jonas Paulsson argumenterar i sin debattartikel den 28 mars för att människor ska gå över till en växtbaserad diet, eller åtminstone dra ner på sin köttkonsumtion. Sårbarheten med en sådan dietförändring har dock tydligt framgått av den gångna vintern – med en ovanlig men inte alls unik årsmån för Sverige och inte heller för medelhavsländerna där grönsaksodlingar förstörts av köld och snö. Växter är den livsform på jorden som kan tillgodogöra sig solenergi genom att bygga kolhydrater och proteiner…
Read More

NOrdBruks Remissvar: ”Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1”

Uncategorized
Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Näringsdepartementet (N2017/00222/HL) 103 33 Stockholm NOrdBruks Remissvar: Bakgrund Utredningen presenterar en lång rad förslag som enligt deras mening ska gynna landsbygd. Flera förslag gynnar, andra är till skada för utveckling av landsbygd och regioner som präglas av avfolkning och svag ekonomi. Sammanfattningsvis har förslagen en prägel av ’plåster på såren’ utan att för den skull komma till rätta med grundläggande systemfel och utan konkreta långsiktiga förslag på förändringar. Stora förändringar krävs ifråga om: - resursfördelning regionalt - jordbruk, skogsbruk och övriga naturbruksnäringar - naturresursförvaltning Vi ser idag konsekvenserna av lagstiftning som genomfördes i systemskiftet de första åren av 1990 p.g.a. av anpassning till de då kommande Världshandelsorganisationen (WTO) och Europiska Unionen…
Read More

Systemkritik mot landsbygdsutredningen

Artiklar
Den svenska småbrukarorganisationen Nordbruk är mycket kritisk till landsbygdskommitténs betänkande i sitt remissvar. Kritiken gäller framförallt avsaknaden av förslag på systemförändringar. Slutbetänkandet innehåller 75 förslag på åtgärder för att stärka landsbygden. Det överlämnades till regeringen i början av januari i år. I förra veckan gick remisstiden ut, men ingen har riktat så stark systemkritik som Nordbruk. Nordbruk sammanfattar utredningens förslag utifrån sitt perspektiv som bara ett plåster på såren i ambitionerna hos kommittén att bromsa avfolkningen och förbättra den svaga ekonomin på landsbygden och i svaga regioner. Nu läggs förslagen fram, men utan att ändå komma till rätta med grundläggande systemfel och utan konkreta långsiktiga förslag på förändringar vad gäller resursförvaltning, jordbruk, skogsbruk och andra naturbruksnäringar. – Vi ser idag konsekvenserna av den lagstiftning som genomfördes vid systemskiftet de första…
Read More

Matsuveränitet allt mer aktuellt

Artiklar
Med valet av Donald Trump, ökningen av extremhögern i Europa och ökad migration finns det ett akut behov av att intensifiera samarbetet mellan länder och deras befolkningar. Krig, klimatförändringar, utarmning av naturresurser, fattigdom, hunger och undernäring, men också ökningen av ojämlikhet, är grundläggande problem som mänskligheten måste försöka lösa tillsammans. Detta kan inte ske utan att ifrågasätta både den nuvarande nyliberala globaliseringen och de främlingsfientliga och nationalistiska riktningar som motsätter sig den ekonomiska globaliseringen för att samtidigt skydda och försvara sina egna intressen. #NOrdBruk inlägg i #MiljöMagasinet nr10 http://www.miljomagasinet.se/ #Matsuveränitet allt mer aktuellt De falska svaret på nyliberalismen är i rampljuset. Särskilt med Donald Trump, som i sitt presidentprojekt å ena sidan utvecklar skydd mot import och har fått TPP och TTIP till ett stopp, och å andra sidan främjar…
Read More

FN:s rapport om bekämpningsmedel i jordbruket

Kommentarer
Det här är förhoppningsvis ytterligare ett steg i den process #LaViaCampesina tillsammans med #FAO som utmanar de nyliberala dogmer som styr våra internationella avtal. Det blir intressant att se hur detta dokument kan komma att användas framöver. Inte minst om LRF och Bucht ens kommer kommentera det. Man har ju sin fina strategi nu så allt är frid och fröjd kanske? Man säger i sammanfattningen att: "den nuvarande jordbruksmodellen är högst problematisk och att den är inkapabel att säkerställa #matsuveränitet". vidare säger man, "vi måste utmana jordbrukspolicys, handelssystem och företags inflytande över offentligt beslutsfattande om vi ska lyckas ta oss bort från bekämpningsintensiva industriella matsystem" Under rekommendationerna slår man fast att: 106 "Det internationella samfundet måste arbeta fram ett omfattande och bindande avtal som reglerar skadliga bekämpningsmedel, som tar hänsyn…
Read More