Mark och naturresursfrågor – nu i EU:s finrum

Rapporter
Rapport skriven av Torgny Östling, NOrdBruk Den 7:e december deltog jag i en heldags konferens i Bryssel om ’land’. Inbjudan kom från vår europeiska Via Campesina organisationen ECVC, EU-parlamentets gröna grupp i jordbruksutskottet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. Inbjudan skickades bl.a. till organisationer som vi samarbetar med i frågor som rör naturresursfrågor och förvaltning av mark, jordbruk, skog och fiske. På ’ledig’ dag skulle jag också träffa svenska EU parlamentariker för att informera och söka stöd i bl.a. ämnet mark och förvaltning av naturresurser som var på dagordningen på konferensen. Dessutom skulle en journalist på Landets Fria ringa för intervju*. Tredje dagen var helt bokad för att representera ECVC:s småskaliga skogsbönder i EU-kommissionens Civila Dialoggrupp i Skogsfrågor (CDG Skog). En av flera kommittéer som agri-direktoratet arrangerar för olika gröna…
Read More

En landsbygdspolitik utan jord- och skogsbruk

Kommentarer
Landsbygdskommittén kom här om veckan med sitt slutbetänkande om vad som ska rädda landsbygden. Våra förväntningar var inte höga – våra förväntningar infriades. Skogens centrala betydelse i svensk ekonomi benämns men dess potentiella centrala roll i landsbygdens livskraft missas. I punkten ”Export.” kan läsas att man vill att näringslivet ökar sin export. Nu återfinns inte skogens förädlingsindustri på landsbygden längre, så inte heller här blir skogen inkluderad i landsbygdsekonomin. Varför nämns inte en sådan sak som att det inte är folk på landsbygden som äger skogarna? Återlokalisering av ägandeskapet över skogen och sågverksindustrin. Det hade gjort lite skillnad. Vad gäller livsmedelsproduktionen uttrycker man en vilja att den ska öka och belyser åkermarkens framtida betydelse. Det enda som uttrycks för att uppnå denna ökning är det i och för sig rimliga…
Read More

Video – NOrdBruk på MR-dagarna i Lund

Video
#NOrdBruk deltog under matsuveränitetsveckan på arrangemang i både Uppsala, Stockholm, Malmö och Lund. Här kan man se Torgny Östling, ordf. NOrdbruk, i en panel med representanter från hela världen. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=X784GU5UmxE[/embedyt] Det är en heldag som är inspelad och som har mycket sevärda inlägg, men om ni klickar på följande länkar så får ni se Torgnys inlägg direkt. https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=29m30s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h1m35s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h10m38s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h20m12s
Read More

Video – EU-politik 15 år efter Göteborgsmötet 2001

Video
EU-politik 15 år efter Göteborgsmötet 2001 - Torgny Östling om jordbruket Hur bekämpa EU:s ekonomiska politik? Torgny Östling från #Nordbruk följer upp frågan om den nyliberala ekonomiska politiken och monetära unionen med euron som folkrörelserna sa nej till vid EU-toppmötet i Göteborg 2001. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_f-lqOHUqKM[/embedyt]
Read More

Manifest från konferens om rätten till naturresurser.

Rapporter
Rätten till naturresurser – En konferens för en bred samling kring #matsuveränitet Jordbruket i Sverige behöver en nystart och helrenovering. Det har uppmärksammats hur det svenska samhället låtit naturbruket förfalla så till den milda grad att vi förlorat vår självförsörjning. Men en enkrona till mjölkbonden hjälper inte - det behövs systemförändringar. I dag är vi beroende av import av livsmedel och foder från länder som behöver marken för att försörja sin egen befolkning. Det är vår skyldighet att bruka den potential som finns i jord- och skogsbruket likväl som andra naturbrukssektorer i Sverige. Bönder från södra Norrland och Bergslagen samlades tillsammans med medlemmar från bistånds- och människorättsorganisationer och gästföreläsare från Mittuniversitetet på Birka Folkhögskola utanför Östersund den 5 och 6 mars. Där diskuterades orsakerna till varför vi idag föder oss…
Read More