Sveriges (bort)förklaring till att rösta NEJ till deklarationen

Kommentarer, Press release
Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare röstades igenom av FN:s 73:e generalförsamling 17 december 2018. Läs mer här https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/ Endast 8 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med bland annat USA, UK, och Israel anslöt sig även Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även apartheidregimen och ockupationsmakten Israel. Nedan följer Sveriges bortförklaring till varför man motsatte sig denna deklaration. 19/11 2018 ”Tack herr ordförande, jag skulle vilja börja genom att tacka delegationen från Bolivia och andra stora sponsorer för att ha lett öppna formella konsultationer på det nyss antagna utkastet av resolutionen, och alla delegationer för att ha deltagit i förhandlingarna både här i New York, och i Geneve. Herr ordförande, principerna om lika…
Read More

Deklarationen för rättigheter för småskaliga bönder och lantarbetare röstades igenom i FN:s generalförsamlings tredje kommitté

Kommentarer, Press release
Kommentar från NOrdBruk Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare har röstats igenom av FN:s generalförsamlings tredje kommitté. 119 röster för, 49 nedlagda röster och endast 7 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med USA, UK, Australien, Nya Zeeland, Israel anslöt sig även Ungern och Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även apartheidregimen och ockupationsmakten Israel. Vi i NOrdBruk ser dock detta som ett steg framåt. Vi visste redan sedan tidigare att Sverige är uppbyggt på regional plundring –  i förhållande till sitt eget territorium i synnerhet. Nu står det utom allt tvivel att man även agerar utifrån de värderingarna. Det kommer helt enkelt bli enklare för oss att påvisa hur naturresurserna i Sverige har…
Read More

Ordförande har ordet: 3okt 2018

Kommentarer
(Texten är inledningen till NOrdBruks medlemsutskick för oktober 2018) I FN:s engagemang i frågor kring mänskliga rättigheter för landsbygdsbefolkning och människor i de gröna näringarna de senaste tio åren har Via Campesina spelat en viktig roll. (Se kommentarer kring mänskliga rättigheter!) Tillsammans med allierade organisationer har vi i Europa stöttat arbetet globalt men också att förbättra förhållandena i de europeiska länderna - inom EU såväl som hela Europa. Sverige är inget undantag. Läget är allvarligt inte bara för vår livsmedelsförsörjning, civila beredskap och naturresursförvaltning. Exempel: - En livsmedels- och foderförsörjning som nu troligen sjunker under 25 % har skett och sker inte utan ett förtryck både av svenska bönder eller andra kontinenters landsbygdsbefolkningar i världen när vi ökar storleken på våra fotavtryck globalt. - Nedläggning av brandvärn och nedskärningar i…
Read More

Europaparlamentet efterlyser brådskande åtgärder mot markkoncentrationen i Europa!

Kommentarer
Vägen mot rättvisare markförvaltning i Europa har nådde en milstolpe den 27e april. Europaparlamentet godkände ett initiativbetänkande som erkänner de ökande problemen med markkoncentration och tillgång till mark som finns i EU och därtill ställer krav på lämpliga svar. Pressmeddelande - Bryssel, 27 April 2017 Europeiska Via Campesina (ECVC) och Hands on the land (HOtL)-koalitionen välkomnar antagandet av betänkandet "lägesrapport om jordbruksmarkens koncentration i EU: Hur underlätta tillträde till mark för jordbrukare?" och hävdar att det är dags att ändra Europas markpolitik. Betänkandet röstades igenom i plenum 27 april, och kan potentiellt tjäna som en utgångspunkt för att utveckla en förordning på europeisk nivå för att förhindra markrofferi av storföretag (ofta icke jordbruk), ytterligare markkoncentration och för att underlätta tillgång till mark för småskaliga jordbrukare och nya aktörer inom jordbruk.…
Read More

Skriv under för bönders rättigheter!

Kommentarer
Nu är det dags att kavla upp ärmarna och skriva under på följande namninsamling. Det behövs en jädra massa fler namn, så har du sympatier med oss som producerar din mat på ett hållbart vis - skriv under för FN:s deklaration för småskaliga jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter ("UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas"). KLICKA HÄR och skriv under! https://peasantsrights.eu/ "Petition: Stärka de mänskliga rättigheterna för bönder Bönder, fiskare, pastoralister och andra personer som arbetar på landsbygden producera majoriteten av vår hälsosamma och varierande mat som vi äter varje dag. I Europa och hela världen spelar de en ledande roll i att säkerställa våra samhällens livsmedelssuveränitet och motståndskraften i våra matsystem inför klimatförändringarna. Dock försvinner små gårdar snabbt och vår typ av…
Read More

FN-experter vill fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel

Kommentarer
FN-experter vill se ett globalt avtal för att fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket och uppmanar till en övergång till agroekologiska metoder och relationer för att föda världens befolkning med näringsrik mat. Den nya rapporten belyser katastrofala effekter av bekämpningsmedel på miljön, människors hälsa och samhället som helhet. Bekämpningsmedel döda 200.000 människor varje år, 99% i låginkomstländer, främst lantarbetare, barn och urbefolkningar. De förorenar marken och vattenkällor, förstör nyttiga insekter och pollinerare. Trots deras utbredda användningen har kemiska bekämpningsmedel inte lett till sänkningar av skördeförlusterna under de senaste 40 åren. Rapporten namnger och pekar ut tre kraftfulla företag: Monsanto Bayer, Dow Dupont och Syngenta ChemChina som tillsammans kontrollerar mer än 65 procent av den globala försäljningen av bekämpningsmedel. FN:s experter säger att den mest effektiva och långsiktiga metoden…
Read More

FN:s rapport om bekämpningsmedel i jordbruket

Kommentarer
Det här är förhoppningsvis ytterligare ett steg i den process #LaViaCampesina tillsammans med #FAO som utmanar de nyliberala dogmer som styr våra internationella avtal. Det blir intressant att se hur detta dokument kan komma att användas framöver. Inte minst om LRF och Bucht ens kommer kommentera det. Man har ju sin fina strategi nu så allt är frid och fröjd kanske? Man säger i sammanfattningen att: "den nuvarande jordbruksmodellen är högst problematisk och att den är inkapabel att säkerställa #matsuveränitet". vidare säger man, "vi måste utmana jordbrukspolicys, handelssystem och företags inflytande över offentligt beslutsfattande om vi ska lyckas ta oss bort från bekämpningsintensiva industriella matsystem" Under rekommendationerna slår man fast att: 106 "Det internationella samfundet måste arbeta fram ett omfattande och bindande avtal som reglerar skadliga bekämpningsmedel, som tar hänsyn…
Read More

En landsbygdspolitik utan jord- och skogsbruk

Kommentarer
Landsbygdskommittén kom här om veckan med sitt slutbetänkande om vad som ska rädda landsbygden. Våra förväntningar var inte höga – våra förväntningar infriades. Skogens centrala betydelse i svensk ekonomi benämns men dess potentiella centrala roll i landsbygdens livskraft missas. I punkten ”Export.” kan läsas att man vill att näringslivet ökar sin export. Nu återfinns inte skogens förädlingsindustri på landsbygden längre, så inte heller här blir skogen inkluderad i landsbygdsekonomin. Varför nämns inte en sådan sak som att det inte är folk på landsbygden som äger skogarna? Återlokalisering av ägandeskapet över skogen och sågverksindustrin. Det hade gjort lite skillnad. Vad gäller livsmedelsproduktionen uttrycker man en vilja att den ska öka och belyser åkermarkens framtida betydelse. Det enda som uttrycks för att uppnå denna ökning är det i och för sig rimliga…
Read More