Naturbrukskonferensen 2018, Falun

Press release
[caption id="attachment_284" align="alignright" width="368"] Närvarande från styrelsen: Gustav, Eva, Joel, Göran och Torgny.[/caption] Nu har årets Naturbrukskonferens gått av stapeln. Denna gång i Falun, på kursgården Lindsberg. Nästan hela NOrdBruks styrelse närvarade vilket gav ett starkt mandat att ta beslut i agerande och hållning i de olika frågorna som diskuterades under helgen. Vi kan sammanfattningsvis säga att det var en positiv konferens för vår del. Vi fick uttalat stöd av bland annat Jordens Vänner för att arbeta vidare med möten på Europanivå med deras representanter och närstående parlamentariker. Vi fick även ett gäng med nya stödmedlemmar och dessutom några fullvärdiga medlemmar. Nedan följer det uttalande som antogs på konferensen: Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige! Uttalande från Naturbrukskonferensen 2018 på Lindsberg kursgård 2018 Utan unga nya…
Read More

Deklarationen för rättigheter för bönder antogs vid rådet för mänskliga rättigheter: en historisk omröstning med världsomfattande stöd.

Press release
PRESSMEDDELANDE  Deklarationen för rättigheter för bönder antogs vid rådet för mänskliga rättigheter: en historisk omröstning med världsomfattande stöd.  Endast ett fåtal men meningsfulla länder i Europa går med världssamfundet i försvar av böndernas rättigheter. Texten kommer att presenteras för FN:s generalförsamling under de kommande månaderna. **** Genève, 28 September 2018 - Med 33 röster för, 3 röster mot och 11 nedlagda röster, ”deklarationen för bönder och andra personer som arbetar på landsbygdens rättigheter” som godkändes i morse av rådet för FN:s mänskliga rättigheter och kommer att presenteras senare under hösten 2018 i FN:s General Assebly i New York. Denna omröstning är en stor framgång för alla bondeorganisationer, pastoralister, småskaliga fiskare, ursprungsbefolkningar och lantarbetare som tillsammans med La Via Campesina bar upp och försvarade denna deklaration i sina länder och vid…
Read More

Skriv under namninsamlingen! – Utan bönder ingen civil beredskap

Press release
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Försvarsmakten och Länsstyrelserna gick i slutet på maj ut med en bred kampanj under namnet ”Krisberedskapsveckan”. Men om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller bränsle. Antalet bönder har minskat drastiskt och landets självförsörjningsgrad på mat är nu mindre än 50%. Vi kräver därför att: 1. Ge alla småbrukarorganisationer och andra bondeorganisationer en aktiv och permanent plats i ledningen för den nationella civila beredskapen. 2. Höj självförsörjningsgraden så att Sverige likt Finland kan ge hela befolkningen mat i händelse av kris. 3. Återskapa beredskapslager för livsmedel…
Read More

Matsuveränitet nu! En guide till Matsuveränitet.

Press release, Rapporter
I den följande publikationen levererar den europeiska grenen av Via Campesina, ECVC (där NOrdBruk är aktiva),  en redogörelse för begreppet Matsuveränitet - en strategi och process som utvecklats av bönder och andra producenter, de människor som är mest hotade av processerna där makten över mat och jordbrukssystem koncentreras hos allt färre aktörer. Istället för att låta sig gå under av de starka destruktiva krafterna erbjudes här ett förslag till att lösa flera kriser som mänskligheten står inför. Matsuveränitet erbjuds som en process för att bygga sociala rörelser och ge folk ett verktyg för att organisera sina samhällen på ett sätt som överskrider den nyliberala visionen om en värld av själviska ekonomiska aktörer, råvaror och marknader. Det finns ingen one-size-fits-all lösning till myriaden av komplexa problem vi står inför i dagens…
Read More

Advocate General Bobek turns a blind eye to new GMOs

Press release
PRESS RELEASE Advocate General Bobek turns a blind eye to new GMOs While peasants from 16 countries in Brussels to protest against the new GMOs fall on the Commission’s deaf ears *** Brussels, 18 January 2018 - ECVC peasants from 16 countries together with allies organizations like – IFOAM, FIAN, CEO, TNI, FOEE – took to the streets in Brussels to protest the possible non-regulation by the EU of new GMOs. According to the opinion put forth today by the Advocate General Bobek, a great number of organisms obtained by mutagenesis would, in principle, be exempt from the obligations in the Genetically Modified Organisms Directive, seeing no need to update legislation, unopposed, thus, to placing the se new GMOs on the market as 'conventional' products. “We transmit to all EU…
Read More

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!

Press release
Uttalande antaget på Naturbrukskonferensen, Broddetorp 2017 Vi deltagare på naturbrukskonferensen (NBK) i Broddetorp i Falköping 2017 står upp för att värna naturbrukets avgörande roll för landsbygdens, Sveriges och världens framtid. Vi kommer från olika delar av landet från bonde-, miljö- och rättviseorganisationer. Vi motsätter oss den avveckling som sker utanför storstadsområdena och de ökande klyftorna i samhället. I dagens globala ekonomiska system har mat, mark och vatten blivit en handelsvara som vilken annan som helst. Konsekvensen blir att endast de kapitalstarka aktörerna får tillgång till mark och därmed makten över världens matproduktion. Småbrukare som står för 70 procent av matproduktionen i världen utsätts för markrofferi till förmån för agroindustrin. Vårt alternativ är matsuveränitet där varje nation ska ha rätt att försörja sin befolkning med basföda. För det krävs att livsmedel…
Read More

September 10, The International Day of Action against WTO and FTAs

Press release
Today, La Via Campesina is calling upon social movements and civil society organisations of the world to mobilise and organise our resistances against the World Trade Organisation (WTO) and Free Trade Agreements (FTAs), build solidarity alliances and prepare for a worldwide week of action in December, coinciding with the 11th International Ministerial that is scheduled to take place in Argentina. For the first time since its inception, the World Trade Organization (WTO) is planning to meet in Latin America. From the 10th to the 13th of December, Mauricio Macri's government will host the WTO's 11th Ministerial Conference  in Buenos Aires, Argentina. Entrepreneurs, ministers, chancellors, and even presidents will be there. To do what? To demand more "freedom" for their companies, more "ease of doing business" for exploiting workers, peasants, indigenous…
Read More

Step up the fight against agribusiness, Unite for Food Sovereignty: says La Via Campesina

Press release
Press Release från LaViaCampesina | 24 July 2017, Derio, Basque Country "We feed our peoples and build the movement to change the world" On Saturday, July 22nd at Derio in the Basque Country, La Via Campesina, the international peasant movement representing over 170 organizations and movements in 72 countries, closed its VIIth International Conference, with a powerful declaration to step up resistance against transnational agribusiness, large scale land-grabbing, criminalisation of people's struggles, rising xenophobia, racism, and patriarchy. After four days of collective discussions and reflections on Food Sovereignty, peasant agroecology, autonomous training networks, migrant rights, trade, climate justice and criminalisation of social movements and alliance building, the Euskal Herria Declaration "We feed our peoples and build the movement to change the world" noted with concern the rise of finance capital combined with unbridled monopolisation of natural…
Read More

“We feed our peoples and build the movement to change the world!”: International Peasant Movement prepares to converge for its VIIth Conference

Press release
LaViaCampesina Press release, Harare, May 25, 2017: “We feed our peoples and build the movement to change the world!” - is the call that will carry hundreds of delegates of the international peasant movement La Vía Campesina, to the Basque Country from the 16th to the 24th of July to celebrate their VIIth Conference. The International Conference of La Via Campesina (LVC), held every four years, is the movement's highest decision-making forum - gathering representatives from member organisations of peasants, small and medium size producers, landless people, indigenous people, migrants and agricultural workers - from all over the world. Collectively representing over 200 million people, these delegates will decide common strategies and host internal debates for the growing global movement. For a week in Derio, Basque Country, representatives will discuss local…
Read More