ECVC kritiserar de lögner som sprids av utsädesindustrin kring nya GMOs (NBTs)

Rapporter
Uttalandet antogs av ECVC generalförsamling som samlades i Rom den 24 mars. Joel Holmdahl från NOrdBruk deltog och ställde sig bakom uttalandet. Bryssel , 29 Mar 2017 ECVC kritiserar starkt de lögner som sprids av utsädesindustrins i syfte att: – eliminera all information tillgänglig för bönder och konsumenter om förekomsten av genetiskt modifierade organismer, vilket tvingade dem att odla, att föda upp och äta GMO mot sin vilja. – legalisera den biopiracy som härrör från patentering av dessa dolda GMO, som även skulle inkludera bonde-förädlade och traditionella, grödor och djur. Industrin låtsas som att grödor och djur som skapas med dessa "nya avelstekniker" (New Breeding Technics) inte är genetiskt modifierade organismer. De försöker att skapa förvirring, utnyttja svagheten i EU-förordningen, som inte kunde överväga formuleringar rörande tekniker som inte existerade när…
Read More

Mark och naturresursfrågor – nu i EU:s finrum

Rapporter
Rapport skriven av Torgny Östling, NOrdBruk Den 7:e december deltog jag i en heldags konferens i Bryssel om ’land’. Inbjudan kom från vår europeiska Via Campesina organisationen ECVC, EU-parlamentets gröna grupp i jordbruksutskottet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. Inbjudan skickades bl.a. till organisationer som vi samarbetar med i frågor som rör naturresursfrågor och förvaltning av mark, jordbruk, skog och fiske. På ’ledig’ dag skulle jag också träffa svenska EU parlamentariker för att informera och söka stöd i bl.a. ämnet mark och förvaltning av naturresurser som var på dagordningen på konferensen. Dessutom skulle en journalist på Landets Fria ringa för intervju*. Tredje dagen var helt bokad för att representera ECVC:s småskaliga skogsbönder i EU-kommissionens Civila Dialoggrupp i Skogsfrågor (CDG Skog). En av flera kommittéer som agri-direktoratet arrangerar för olika gröna…
Read More

Manifest från konferens om rätten till naturresurser.

Rapporter
Rätten till naturresurser – En konferens för en bred samling kring #matsuveränitet Jordbruket i Sverige behöver en nystart och helrenovering. Det har uppmärksammats hur det svenska samhället låtit naturbruket förfalla så till den milda grad att vi förlorat vår självförsörjning. Men en enkrona till mjölkbonden hjälper inte - det behövs systemförändringar. I dag är vi beroende av import av livsmedel och foder från länder som behöver marken för att försörja sin egen befolkning. Det är vår skyldighet att bruka den potential som finns i jord- och skogsbruket likväl som andra naturbrukssektorer i Sverige. Bönder från södra Norrland och Bergslagen samlades tillsammans med medlemmar från bistånds- och människorättsorganisationer och gästföreläsare från Mittuniversitetet på Birka Folkhögskola utanför Östersund den 5 och 6 mars. Där diskuterades orsakerna till varför vi idag föder oss…
Read More