Girjasdomen kan skapa en gynnsam kedjereaktion

Uncategorized
Av: Gustaf Jillker (NOrdBruk), 2020-04-24 Girjasmålet avgjordes i år i Högsta Domstolen 29 jan 2020, då domstolen bekräftade att jakt- och fiskerättigheterna på samebyns marker i Gällivareområdet ägs av samerna själva genom samebyn. De rättigheterna hade bestridits av staten men genom domen har staten tvingats till reträtt. Det var samebyn som genom Svenska Samernas Riksförbund väckt talan för tio år sedan. Så länge har målet sedan pågått innan HD slutgiltigt avgjorde ärendet. Samerna fråntogs rätten 1992, då staten överförde småviltjakten från samebyarna till länsstyrelsen och släppte jakten fri. Nu är den återtagen, än så länge inom åtminstone Girjas samebys marker. Historiska bakgrunden förklarar Om man går tillbaka i historien i Sverige har samernas rättskydd omsorgsfullt skyddats av konungamakten alltsedan Gustav Vasas tid på samma sätt som kungen garanterat att bönderna…
Read More

NOrdBruks Remissvar: ”Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1”

Uncategorized
Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Näringsdepartementet (N2017/00222/HL) 103 33 Stockholm NOrdBruks Remissvar: Bakgrund Utredningen presenterar en lång rad förslag som enligt deras mening ska gynna landsbygd. Flera förslag gynnar, andra är till skada för utveckling av landsbygd och regioner som präglas av avfolkning och svag ekonomi. Sammanfattningsvis har förslagen en prägel av ’plåster på såren’ utan att för den skull komma till rätta med grundläggande systemfel och utan konkreta långsiktiga förslag på förändringar. Stora förändringar krävs ifråga om: - resursfördelning regionalt - jordbruk, skogsbruk och övriga naturbruksnäringar - naturresursförvaltning Vi ser idag konsekvenserna av lagstiftning som genomfördes i systemskiftet de första åren av 1990 p.g.a. av anpassning till de då kommande Världshandelsorganisationen (WTO) och Europiska Unionen…
Read More