NOrdBruks Remissvar: ”Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1”

Uncategorized
Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Näringsdepartementet (N2017/00222/HL) 103 33 Stockholm NOrdBruks Remissvar: Bakgrund Utredningen presenterar en lång rad förslag som enligt deras mening ska gynna landsbygd. Flera förslag gynnar, andra är till skada för utveckling av landsbygd och regioner som präglas av avfolkning och svag ekonomi. Sammanfattningsvis har förslagen en prägel av ’plåster på såren’ utan att för den skull komma till rätta med grundläggande systemfel och utan konkreta långsiktiga förslag på förändringar. Stora förändringar krävs ifråga om: - resursfördelning regionalt - jordbruk, skogsbruk och övriga naturbruksnäringar - naturresursförvaltning Vi ser idag konsekvenserna av lagstiftning som genomfördes i systemskiftet de första åren av 1990 p.g.a. av anpassning till de då kommande Världshandelsorganisationen (WTO) och Europiska Unionen…
Read More