Om oss

Home / Om oss

NOrdBruk är en småbrukarorganisation i Sverige som arbetar för matsuveränitet, en hållbar förvaltning av våra naturresurser och mänskliga rättigheter.

NOrdBruk är medlem i den internationella småbrukarrörelsen La Via Campesina sedan starten 1993. NOrdBruk representerar den europeiska delen av La Via Campesina, ECVC, i EU:s rådgivande kommitté för skogliga frågor.