Debattartikel i Jordbruksaktuellt: När löftet om en mjuklandning förvandlas till en riktig krasch

DEBATT. Två år efter tillkännagivandet som ledde till slutet för mjölkkvoterna, den 31 mars 2015, finns fortsatt ingen skymt av hopp vid horisonten för mjölkproducenterna. Idag fortsätter majoriteten av mjölkproducenterna i Europa att sälja varje kilo mjölk med förlust.  http://www.ja.se/artikel/53619/nar-loftet-om-en-mjuklandning-forvandlas-till-en-riktig-krasch.html Lagret av mjölkpulver uppgår till 418 978 miljoner ton. Dessutom har våren kommit och snart släpps korna ut på ängarna, […]

Skriv under för bönders rättigheter!

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och skriva under på följande namninsamling. Det behövs en jädra massa fler namn, så har du sympatier med oss som producerar din mat på ett hållbart vis – skriv under för FN:s deklaration för småskaliga jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter (”UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in […]

ECVC kritiserar de lögner som sprids av utsädesindustrin kring nya GMOs (NBTs)

Uttalandet antogs av ECVC generalförsamling som samlades i Rom den 24 mars. Joel Holmdahl från NOrdBruk deltog och ställde sig bakom uttalandet. Bryssel , 29 Mar 2017 ECVC kritiserar starkt de lögner som sprids av utsädesindustrins i syfte att: – eliminera all information tillgänglig för bönder och konsumenter om förekomsten av genetiskt modifierade organismer, vilket tvingade dem att odla, att föda […]

FN-experter vill fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel

FN-experter vill se ett globalt avtal för att fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket och uppmanar till en övergång till agroekologiska metoder och relationer för att föda världens befolkning med näringsrik mat. Den nya rapporten belyser katastrofala effekter av bekämpningsmedel på miljön, människors hälsa och samhället som helhet. Bekämpningsmedel döda 200.000 människor varje år, 99% i låginkomstländer, främst […]

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet: Animalier är ur hållbarhetssynpunkt fördelaktiga

Orginaltexten på Aktuell Hållbarhet Debattinlägg skrivet av NOrdBruks styrelsemedlem Göran Rundbäck på Aktuell Hållbarhet 2017-04-16 Göran ansvarar själv för innehållet i texten. DEBATT/REPLIK Ekologiskt hållna får och nöt som får sin naturliga föda av gräs och örter är den mest hållbara och näringseffektiva föda du kan få, skriver fårbonden Göran Rudbäck. Jonas Paulsson argumenterar i sin debattartikel den 28 mars […]

NOrdBruks Remissvar: ”Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1”

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Näringsdepartementet (N2017/00222/HL) 103 33 Stockholm NOrdBruks Remissvar: Bakgrund Utredningen presenterar en lång rad förslag som enligt deras mening ska gynna landsbygd. Flera förslag gynnar, andra är till skada för utveckling av landsbygd och regioner som präglas av avfolkning och svag ekonomi. […]

Artikel i Miljömagasinet: Systemkritik mot landsbygdsutredningen

Den svenska småbrukarorganisationen Nordbruk är mycket kritisk till landsbygdskommitténs betänkande i sitt remissvar. Kritiken gäller framförallt avsaknaden av förslag på systemförändringar. Slutbetänkandet innehåller 75 förslag på åtgärder för att stärka landsbygden. Det överlämnades till regeringen i början av januari i år. I förra veckan gick remisstiden ut, men ingen har riktat så stark systemkritik som Nordbruk. Nordbruk sammanfattar utredningens förslag […]