FN:s rapport om bekämpningsmedel i jordbruket

Det här är förhoppningsvis ytterligare ett steg i den process #LaViaCampesina tillsammans med #FAO som utmanar de nyliberala dogmer som styr våra internationella avtal. Det blir intressant att se hur detta dokument kan komma att användas framöver. Inte minst om LRF och Bucht ens kommer kommentera det. Man har ju sin fina strategi nu så allt är frid och fröjd […]

Video – NOrdBruk på MR-dagarna i Lund

#NOrdBruk deltog under matsuveränitetsveckan på arrangemang i både Uppsala, Stockholm, Malmö och Lund. Här kan man se Torgny Östling, ordf. NOrdbruk, i en panel med representanter från hela världen. Det är en heldag som är inspelad och som har mycket sevärda inlägg, men om ni klickar på följande länkar så får ni se Torgnys inlägg direkt: https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=29m30s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h1m35s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h10m38s https://youtu.be/X784GU5UmxE?t=1h20m12s

Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: ”Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara – En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen” I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: ”Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och […]

Debattartikel i ATL: Reglerad markanvändning och skogspriser – en klimatfråga?

Klimatfråga har högsta prioritet. FN-konferens på Bali med analyser om ”mänsklighetens största utmaning” imponerar. Politiker, vetenskapspaneler och föreläsare med nobelprisstatus flyger världen runt med förslag på tekniskt marknadsanpassade åtgärder. Att skogen har en avgörande kylande verkan på vår febriga planet är dock alla överens om som –       en av planetens lungor för att omvandla CO2 till O2. –       en källa till förnyelsebara produkter. […]

PRESSMEDDELANDE! – Klimatsmart jordbruk

Inte oväntat – i Sverige, det mest nyliberalistiska och handelsinriktade landet i Europa skjuter man över klimatskulden på köttkonsumtion och jordbruk. Det klimatsmarta jordbruk som funnits under alla tider tidigare, när matsuveränitet var en självklarhet, har glömts bort. Detta trots att det bara är drygt tio år sedan EU:s och WTO:s storskaliga, exportinriktade och industrikontrollerade jordbrukssystem infördes. Runt om i […]

”Co-existence”, vad innebär det?

För ett tag sedan fick jag ett mail från IFOAM-Bryssel. En fråga om hur vår organisation uppfattade problemet med EU:s nya regler angående odling av genmanipulerade grödor, det som kallas ”Co-existence”. Alltså odling av normala grödor bredvid GM-grödor. Då jordbruket i Sverige numera inte har något medialt genomslag så blir debatten helt annorlunda här i landet än på kontinenten. Opinionsbildare […]

Torgny Östling om Mali-mötet

Nyligen hölls en konferens om matsuveränitet i byn Nyéléni ute i öknen i Mali. En suveränitet formulerad för nationers/befolkningars självklara rätt att odla och skydda sin produktion av basmat. Under enkla förhållanden samlades miljöorganisationer, sociala rörelser och naturbrukare från världens olika hörn. Där hölls seminarier och formulerades förslag för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och mot dagens internationella ekonomiska politik. (Se bilder på hemsidan […]

Nyéléni-mötet

Mellan  den 22 och 28 februari samlades, från mer än 80 länder, fler än 500 särskilt  inbjudna deltagare till ett möte i byn Nyéléni, Sélingué, Mali för att  tillsammans förstärka, vidareutveckla och sprida kunskapen om begreppet Food  Sovereignty = mat- livsmedelssuveränitet. Ett begrepp som La Via Campesina –  LVC – lanserade första gången vid FN-organet FAO:s möte i Rom 1996, […]