Den svenska grenen av ECVC och Via Campesina är en små- och familjebrukarorganisation i Sverige för spridning av information och debatt om landsbygds- och naturresursfrågor.

Sverige har byggt sitt välstånd på mycket rika naturresurstillgångar, framförallt på förnyelsebara produkter. Naturens årliga produktion ger egentligen brukningsmöjligheter för en egen livsmedelsförsörjning, där tillgång på energi och vatten är mycket stor och där förutsättningar skapas för vår viktigaste exportprodukt, skog.

Nordens naturresurser, med de fördelar som golfströmsklimat, god jordmån, extra sommar-soltimmar och ren miljö ger, gör naturbruken till livsviktiga delar i samhällsbyggandet.

Europeiskt ekonomiskt/politiskt block, EU, avreglerar inte bara handel av produkter utan också spekulation av jord, skog, vatten och andra naturresurskällor. Istället för skydd för hushållning av naturresurser och miljö placeras hela vårt samhälle, även offentlig sektor, service och infrastruktur på ett monopolspelbräde.

Globalt införs samma marknadskraftsprinciper, där EU och USA har det största inflytandet. Ekonomiska block kontinentalt och organisationer, t.ex. Världshandelsorganisationen (WTO), avreglerar i frågor om handel, spekulation i naturresurskällor och patent på intellektuell vara, bl.a. genmanipulerade organismer, s.k. GMO.

Via Campesina (den globala lantbruksrörelsen) och ECVC (den europeiska samordnings-organisationen) bekämpar dagens kortsiktiga globala ekonomi och visar på alternativ för en hållbar utveckling. Via Campesinas milliontals naturbrukare globalt är idag kända för sin kamp för livsmedelssuveränitet (nationers rätt att producera egen basmat), för rättvis fördelning och hållbart brukande av jorden och FN:s mänskliga rättigheter. Vår tidiga kamp mot de globala direktiven från bl.a. WTO är mer kända och har större betydelse ute i världen än i Sverige.

STÖD NOrdBruk

Hjälp oss arbeta för naturbruksnäringar – mot nedläggningar av hållbart brukande och avfolkning av landsbygd här hemma och ute i världen!