Från rättighet till privat egendom: Bristen på demokrati inom EU riskerar att få ödesdigra konsekvenser för vår tillgång till frö

Tove Sundström NOrdBruk bevakar frågor som berör rätten till frö och utsäde inom EU. Den 12:e december hölls ett möte med Jordbruksverkets referensgrupp rörande de nya förslagen till lagstiftning gällande försäljning och marknadsföring av utsäde. Mötet utlystes knappt en vecka innan det var dags att träffas. Samtliga processer, även på EU-nivå, går oerhört fort då pressen på att driva igenom […]

Rapport från möte med samordningskommittén för den europeiska samordningen av La Via Campesina (ECVC) i Berlin, 2023

Tove Sundström ECVC:s styrelse (Coordination Committee)har som mål att varje år anordna två fysiska möten för styrelsemedlemmar. Detta kräver mycket förarbete då vi inom styrelsen i huvudsak talar tre olika språk: Spanska, franska och engelska. Styrelsen, ett par medlemmar från ECVC:s kontor i Bryssel och sex översättare samlades alltså på Rosa-Luxemburg-Stiftung i Berlin. Agenda Det som diskuterades var bland annat […]

Radio Ordbruket #1: Utsäde och nya GMO:er

I första avsnittet av NOrdBruks nya podd Radio Ordbruket diskuterar vi de förslag om avreglering av ”nya GMO:er” som lagts fram av EU-kommisionen och vad det skulle innebära för de som äter mat och de som odlar den. Vi pratar också om patenter, avmaterialisering (patent på digital information från gener) och berättar om NOrdBruks och ECVC:s arbete.

Inga fröer för framtiden

Tove Sundström En uppdatering gällande EU-kommissionens förslag om avreglering av nya genomiska tekniker, förändring av lagar om marknadsföring för utsäde och en sammanfattning av ECVC:s strategi för kommande motståndsarbete.  Avreglering av nya genomiska tekniker från rådande GMO-lagstiftning Den 5:e juni i år antog EU-kommissionen ett förslag som ämnar stötta de mål som beskrivs inom flertalet av EU:s gröna strategier. Förslaget, […]

Fler bönder i Europa: ECVC event i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Den 7:e mars, under min (Maximilian Isendahl) vistelse i Bryssel för möte med ECVC:s arbetsgrupp ’Public Policy’, hade ECVC ordnat evenemanget More Farms across Europe: A Road Map for the Re-Territorialization of European Food Systems på EESK, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, som är ett rådgivande organ inom EU som ska företräda civilsamhället. Evenemanget inleddes av anföranden från Peter Schmidt […]

Rapport från ECVC Public Policy-arbetsgruppsmöte: läget i länderna

Den 6–8 mars anordnade ECVC det första fysiska mötet i Bryssel med arbetsgruppen för Public policy sedan pandemin. 20 platser fanns för representanter från ECVC:s medlemsorganisationer, där resa och logi ersattes och simultantolkning på engelska, franska och spanska fanns att tillgå. Deltagarna kom från Frankrike (4 pers), Spanien (4 pers fördelat på 3 organisationer), Italien (3 pers), och en vardera […]

Rapport från ECVC:s generalförsamling i Viseu, Portugal, 4–7 november 2022

Tove Sundström Jag, Tove Sundström, reste tillsammans med Maximilian Isendahl till Portugal i november för att representera NOrdBruk på ECVC:s generalförsamling. I somras hölls första delen av mötet digitalt, och samlingen i Portugal innebar en fortsättning på mötet och röstning i särskilda frågor. Generalförsamlingar är det högsta beslutsfattande organet inom ECVC och därför är det mycket viktigt att så många […]

Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog […]

Öppet brev från europeiska jordbrukare till Europeiska unionen – Livsmedelssäkerheten i EU kan inte längre garanteras

Från: ECVC (European Coordination Via Campesina) och EMB (Europan Milk Board)  Vi – de europeiska jordbrukarna i ECVC och European Milk Board, som i egenskap av jordbruksproducenter står i centrum för livsmedelsproduktionen -ser med stor oro på EU:s nuvarande produktionssystem. Om inga omedelbara åtgärder vidtas kommer det inte längre att vara möjligt att garantera livsmedelstryggheten, dvs. försörjningen av viktiga livsmedel.  […]

Från Melilla till San Antonio: Migranternas liv är viktiga!

DEKLARATION FRÅN LA VIA CAMPESINA, FÖR MIGRANTERNAS OCH DERAS FAMILJERS LIV Bagnolet, den 30 juni: Ännu en gång fylls gränserna med kroppar av människor som desperat försöker fly från misär, utplundring, institutionellt förtryck och våldet från de kriminella gäng som köpslår med deras liv, skyddade av den officiella straffriheten och med medgivande från staterna i norr.  Så sent som fredagen […]