Radio Ordbruket #1: Utsäde och nya GMO:er

I första avsnittet av NOrdBruks nya podd Radio Ordbruket diskuterar vi de förslag om avreglering av ”nya GMO:er” som lagts fram av EU-kommisionen och vad det skulle innebära för de som äter mat och de som odlar den. Vi pratar också om patenter, avmaterialisering (patent på digital information från gener) och berättar om NOrdBruks och ECVC:s arbete.

Fler bönder i Europa: ECVC event i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Den 7:e mars, under min (Maximilian Isendahl) vistelse i Bryssel för möte med ECVC:s arbetsgrupp ’Public Policy’, hade ECVC ordnat evenemanget More Farms across Europe: A Road Map for the Re-Territorialization of European Food Systems på EESK, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, som är ett rådgivande organ inom EU som ska företräda civilsamhället. Evenemanget inleddes av anföranden från Peter Schmidt […]

Rapport från ECVC Public Policy-arbetsgruppsmöte: läget i länderna

Den 6–8 mars anordnade ECVC det första fysiska mötet i Bryssel med arbetsgruppen för Public policy sedan pandemin. 20 platser fanns för representanter från ECVC:s medlemsorganisationer, där resa och logi ersattes och simultantolkning på engelska, franska och spanska fanns att tillgå. Deltagarna kom från Frankrike (4 pers), Spanien (4 pers fördelat på 3 organisationer), Italien (3 pers), och en vardera […]

Rapport från ECVC:s generalförsamling i Viseu, Portugal, 4–7 november 2022

Tove Sundström Jag, Tove Sundström, reste tillsammans med Maximilian Isendahl till Portugal i november för att representera NOrdBruk på ECVC:s generalförsamling. I somras hölls första delen av mötet digitalt, och samlingen i Portugal innebar en fortsättning på mötet och röstning i särskilda frågor. Generalförsamlingar är det högsta beslutsfattande organet inom ECVC och därför är det mycket viktigt att så många […]

Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog […]

Öppet brev från europeiska jordbrukare till Europeiska unionen – Livsmedelssäkerheten i EU kan inte längre garanteras

Från: ECVC (European Coordination Via Campesina) och EMB (Europan Milk Board)  Vi – de europeiska jordbrukarna i ECVC och European Milk Board, som i egenskap av jordbruksproducenter står i centrum för livsmedelsproduktionen -ser med stor oro på EU:s nuvarande produktionssystem. Om inga omedelbara åtgärder vidtas kommer det inte längre att vara möjligt att garantera livsmedelstryggheten, dvs. försörjningen av viktiga livsmedel.  […]

Från Melilla till San Antonio: Migranternas liv är viktiga!

DEKLARATION FRÅN LA VIA CAMPESINA, FÖR MIGRANTERNAS OCH DERAS FAMILJERS LIV Bagnolet, den 30 juni: Ännu en gång fylls gränserna med kroppar av människor som desperat försöker fly från misär, utplundring, institutionellt förtryck och våldet från de kriminella gäng som köpslår med deras liv, skyddade av den officiella straffriheten och med medgivande från staterna i norr.  Så sent som fredagen […]

ECVC lanserar en petition för att motsätta sig avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer

European Coordination Via Campesina (ECVC) har idag anslutit sig till alliansen av organisationer som uppmanar till att underteckna en namninsamling mot avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer. Denna namninsamling är en del av en europeisk kampanj som leds av en koalition av mer än 45 lantbruks-, miljö- och medborgarorganisationer från mer än 15 EU-länder, som kräver att alla GMO, nya […]

ECVC publicerar ”Carbon Farming: A ’new business model’ … for who?”

Den 23 mars publicerade European Coordination Via Campesina en ny analys om carbon farming med titeln ”Carbon Farming: A ’new business model’ … for who?”.  Av de många förslagen i European Green Deal från och med december 2019 är carbon farming ett av EU-institutionernas huvudfokus för närvarande. Det är en av prioriteringarna för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd […]

Rapport om CDG Skog och Kork och Green Deal

Detta är en rapport från det senaste mötet med CDG Skog och Kork, med analyser och perspektiv på relevanta förslag inom EU:s Green Deal, i huvudsak Skogsstrategin, Biodiversitetsstrategin och relaterade dokument (som NaturAfrica) och lagförslag (angående reglering av handel med produkter kopplade till avskogning), sammanställt av Maximilian Isendahl. Angående CDG Skog och Kork Angående CDG:n delar vi åsikten hos ett […]