Debattartikel i ETC: Grön kolonialism eller matsuveränitet?

Publicerad i DAGENS ETC den 28 december 2022. EU:s Green deal kan få långt­gående konsekvenser där jakten efter grön omställning riskerar att rasera alla möjligheter till hållbara samhällen genom kolonialistisk exploatering av naturresurser och maktöverföring till förmån för storföretag. Samtidigt mobiliserar civilsamhället. Green deal är EU:s tillväxtstrategi inom vars ram andra delstrategier om jordbruk, skog och andra naturresurser har lagts […]

Vi fördömer förföljelsen av bonde- och ursprungsfolksledare och morden på demonstranter i Peru

Solidaritetsförklaring från La Vía Campesina (Bagnolet, Frankrike den 18 december 2022) Inför den allvarliga situation som det peruanska folket går igenom, särskilt landets bonde- och ursprungsbefolkning, står La Via Campesina i full solidaritet med känslorna hos de människor som just nu kriminaliseras och förlorar sina liv på Perus gator. Lördagen den 17 december gjorde den peruanska underrättelse-polisen DIRCOTE en razzia […]

Intervju med Sarasvati Shrestha: ny medlem i NOrdBruks styrelse

Sarasvati Shrestha: Driver grönsaksaksodlingen och mötesplatsen Matens Mamma på Vårdinge Folkhögskola Intervjuad av Maximilian Isendahl Vad tänker du om matsuveränitet som ord? Det är inte ett ord som jag använder särskilt ofta egentligen, men allting i begreppet har jag känt resonerar i mig och är viktiga. Framförallt frågan om mark och jord. Jag utbildade mig till trädgårdsmästare för att jag […]

Rapport från ECVC:s generalförsamling i Viseu, Portugal, 4–7 november 2022

Tove Sundström Jag, Tove Sundström, reste tillsammans med Maximilian Isendahl till Portugal i november för att representera NOrdBruk på ECVC:s generalförsamling. I somras hölls första delen av mötet digitalt, och samlingen i Portugal innebar en fortsättning på mötet och röstning i särskilda frågor. Generalförsamlingar är det högsta beslutsfattande organet inom ECVC och därför är det mycket viktigt att så många […]

Norsk bonde- och småbrukarlags årsmöte i Hamar den 29–30 oktober 2022

Jag, Eva Jonsson, besökte Norsk bonde- och småbrukarlags (NBS) årsmöte i Norge tillsammans med en mindre svensk delegation av representanter från Familjejordbrukarna och Förbundet Sveriges Småbrukare samt projektet Värmland Visar Världen Vägen. NOrdBruk, Familjejordbrukarna och Förbundet Sveriges Småbrukare tog tillfället i akt att lära känna varandra lite mer och att försöka hitta det som kan vara gemensamt för oss alla. […]

Det nya handelsavtalet mellan Chile och EU måste stoppas

Gemensamt uttalande från nätverket ”Chile utan frihandelsavtal”, parlamentsledamöter och sociala organisationer. NOrdBruk och ECVC (European Coordination Via Campesina) har båda signerat följande ställningstagande angående moderniseringen av associationsavtalet mellan EU och Chile. Texten har tagits fram av aktörer med fokus på konsekvenserna för Chile, men det kan konstateras att negativa konsekvenser inom EU bland annat innefattar ökad import av och risker […]

Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog […]

Mat och markrättigheter i Sápmi

Gustaf Jillker Under Svenska Samernas Landsförbunds landsmöte i Skellefteå, juni 2022, talade den samiska advokaten Inger-Anna Omma om det alltmer utbredda avtalsförfarandet mellan markexploatörer och samebyar för att lösa problem i samarbetet om konkurrerande resursutnyttjande. Att skriva avtal är ett ganska nytt sätt att söka konfliktlösningar för alla inblandade, men då har en viss typ av bolag utmärkt sig i […]

Frihandel högaktuell fråga

Maximilian Isendahl Vi är i tider av snabb förändring. Kriser avlöses av krig och nya kriser. Hur hanterar vi detta som samhälle? Tvingar kriserna oss att definiera vad vi måste fokusera på för att ta oss igenom detta tillsammans – trygg försörjning av basala förnödenheter, respekt av mänskliga rättigheter och solidaritet med varandra – eller låter vi roffarmentaliteten härska? Omvärderar […]

Öppet brev från europeiska jordbrukare till Europeiska unionen – Livsmedelssäkerheten i EU kan inte längre garanteras

Från: ECVC (European Coordination Via Campesina) och EMB (Europan Milk Board)  Vi – de europeiska jordbrukarna i ECVC och European Milk Board, som i egenskap av jordbruksproducenter står i centrum för livsmedelsproduktionen -ser med stor oro på EU:s nuvarande produktionssystem. Om inga omedelbara åtgärder vidtas kommer det inte längre att vara möjligt att garantera livsmedelstryggheten, dvs. försörjningen av viktiga livsmedel.  […]