Radio Ordbruket #2: Slakt i småskalig produktion med Joel Holmdahl & Maria Ekholm

I detta avsnitt om slakt i småskalig produktion gästar Maria Ekholm och Joel Holmdahl från NOrdBruks styrelse. Maria är grisbonde i Dalsland och Joel driver ett andelsjordbruk och föder upp får i nordligaste Örebro län. Vi pratar om hur slakterisituationen ofta ser ut för småbrukare, vilka hinder som finns och hur vi hade velat att det fungerade istället. Vi pratar även om livsmedelsimporter och global solidaritet.