Debattartikel i ETC: Stoppa avtalet som skadar två kontinenter

Publicerad i DAGENS ETC 10 mars 2023. Första halvan av 2023 är Sverige ordförande i minister­rådet. En prioriterad fråga för Sverige ­under ordförandeskapet är att göra framsteg inom frihandelsområdet, bland annat genom undertecknandet av frihandelsavtalet mellan EU och ­Mercosur-länderna (­Argentina, Brasilien, Paraguay och ­Uruguay). Idag fredag hålls ett möte med alla EU:s handelsministrar i Stockholm. Sverige måste ta chansen att […]

Debattartikel i ATL: ”Stoppa frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur”

Först publicerad på ATL, 12 januari 2023: https://www.atl.nu/stoppa-frihandelsavtalet Det krävs en omvärdering av de senaste trettio årens politik – matsuveränitet är vägen framåt, skriver Maximilian Isendahl i en debattartikel. I årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På agendan står att Sverige ska ta en aktiv roll i att förhandla fram frihandelsavtal med tunga jordbruksexportländer som Brasilien, Argentina, Australien, […]

Det nya handelsavtalet mellan Chile och EU måste stoppas

Gemensamt uttalande från nätverket ”Chile utan frihandelsavtal”, parlamentsledamöter och sociala organisationer. NOrdBruk och ECVC (European Coordination Via Campesina) har båda signerat följande ställningstagande angående moderniseringen av associationsavtalet mellan EU och Chile. Texten har tagits fram av aktörer med fokus på konsekvenserna för Chile, men det kan konstateras att negativa konsekvenser inom EU bland annat innefattar ökad import av och risker […]

Frihandel högaktuell fråga

Maximilian Isendahl Vi är i tider av snabb förändring. Kriser avlöses av krig och nya kriser. Hur hanterar vi detta som samhälle? Tvingar kriserna oss att definiera vad vi måste fokusera på för att ta oss igenom detta tillsammans – trygg försörjning av basala förnödenheter, respekt av mänskliga rättigheter och solidaritet med varandra – eller låter vi roffarmentaliteten härska? Omvärderar […]

Handla med hunger

Tove Sundström Mellan den 12–17 juni höll Världshandelsorganisationen (WTO) en ministerkonferens i Genève, Schweiz. Mötet kallades MC12 och är den första ministerkonferensen som organiserats av WTO på fem år. Tre av de huvudsakliga frågorna som behandlades var patenträttigheter för vaccin mot COVID-19, restriktioner gällande fiske, och konsekvenser orsakade av Rysslands krig mot Ukraina.  Som vanligt är Sverige en drivande nyliberal […]

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove SundströmUtgiven 2019 av Vulkan Förlag, 136 sidor Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även arbetat som djurskyddsinspektör, ett yrke varifrån han tar med sig en förstahandsupplevelse av dagens djurskydd och dess kopplingar till en storskalig industri, genomsyrad av bristande kunskaper och byråkrati snarare än fokus på djurs […]

Marknadskrafterna inom livsmedelsproduktionen är ett hot mot planetens överlevnad och människors liv och hälsa.

Åke Paulsson, Östanbäck, Skellefteå, 2020-11-30 Under klimatkonferensen i Paris 2015 lade den franska jordbruksministern och hans departement fram ett förslag som kom att kallas ”Fyra Promillesinitiativet”. Det kom att undertecknas av ett stort antal stater och bland annat Sverige. Det franska jordbruksdepartementet hade räknat fram att om planetens bönder skulle öka humushalten i sina jordar med fyra promille per år […]

Ny bok! ”Back to basic! – A step forward”

Torgny Östling har precis släppt en bok på engelska som summerar hans presentationsmaterial. Han försöker här ge ett sammanhang kring hur vi hamnat i den situation vi befinner oss i vad gäller jordbruk och naturresurser. Men frågan är så mycket större än så. Det är basen för vår välfärd likväl som försörjning vi pratar om. Det här är en måstebok […]

26 skäl till varför handelsavtalet EU-Mercusur är dåligt för människor och planeten.

NOrdBruk har i samarbete med Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna sammanställt en rapport som listar 26 skäl till varför handelsavtalet mellan EU och Mercosur motarbetar de Globala målen 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet. Eller lite enklare uttryckt – varför det är dåligt för människor och planeten. Läs rapporten här: https://jordensvanner.se/wp-content/uploads/2020/10/25-skal-varfor-inte-EU-Mercosur-2020.pdf