Debattartikel i ATL: Sverige måste stå upp för rätten till mark

Först publicerad 17nov 2017 på ATL, http://www.atl.nu/debatt/sverige-maste-sta-upp-for-ratten-till-mark/ I dagens livsmedelssystem ses jordbruksmark som en handelsvara. Bildtext: Debattörerna kräver att Sverige återtar kontroll över jordbrukspolitiken från EU och verkar för att ta bort livsmedel från WTOs och EUs handelsregler. Detta leder till att småbrukare förlorar sin möjlighet till försörjning samtidigt som hungern i världen kvarstår. Det är dags att Sverige aktivt […]

Artikel i Miljömagasinet: Glyfosatförbud måste förankras

Först publicerad i Miljömagasinet 2017-43    27/10 2017 ”Vi ställer oss givetvis bakom kravet på ett förbud av glyfosat. Men det kravet måste följas upp med krav på att produkter producerade med glyfosat inte får importeras, alternativt straffas med tullavgifter. Först då kan ett giftfritt jordbruk genomföras utan att vi offrar bönderna i processen”. Det säger Joel Holmdahl från organisationen NOrdBruk […]

Artikel i Miljömagasinet: Mitt hopp är ett nytt system

Först publicerad i Miljömagasinet MM2017-45 Joel Holmdahl driver småskaligt Finngården i Rikkenstorp, Grängesberg, tillsammans med sambon Maria, och sitter i styrelsen för NOrdBruk. Han reser även runt och har föreläsningar om agroekologi. Joel Holmdahl använder en fjärdedel av Bossgårdens areal till grönsaker, men kompletterar driften med produktion av ägg, lammkött och spannmål. – Det är förstås bra med nischade verksamheter […]

Artikel i Miljömagasinet: Att Sverige förlorat så mycket jordbruk är exceptionellt i världen

Först publicerad i Miljömagasinet MM2017-45 Torgny Östling driver kombinationsbruk i Marsätt Jämtland och är ordförande i NOrdBruk, som är en småbrukarorganisation ansluten till Via Campesina Europa. Det som skett är att Sverige förlorat 70 procent av alla sina bönder de senaste 25 åren. Omställningen kom runt 1990, när de svenska politikerna anpassade sig till EU:s och de globala direktiven. Grunden […]

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!

Uttalande antaget på Naturbrukskonferensen, Broddetorp 2017 Vi deltagare på naturbrukskonferensen (NBK) i Broddetorp i Falköping 2017 står upp för att värna naturbrukets avgörande roll för landsbygdens, Sveriges och världens framtid. Vi kommer från olika delar av landet från bonde-, miljö- och rättviseorganisationer. Vi motsätter oss den avveckling som sker utanför storstadsområdena och de ökande klyftorna i samhället. I dagens globala […]

Håller vi på att äta upp framtiden?

https://www.youtube.com/watch?v=QGFvwa3D-fI   Spelades upp live den 28 sep. 2017   Hur vår mat produceras och konsumeras får konsekvenser för resten av världen. Rätten till mat måste respekteras även här i Sverige. Mål 2 i agenda 2030 är relevant för våra bönder och vårt urfolk, men såklart också för alla oss andra. Idag och i framtiden.   Det sägs att alla […]

FAO publicerar rapport från Regionalt symposium för Agroekologi i Europa och centralasien

Här kommer ett litet utdrag från sammanfattningen: EXECUTIVE SUMMARY In September 2014, FAO organized the ‘International Symposium on agroecology for food security and nutrition’ in Rome. This was followed in 2015 by three regional symposia in Latin America, sub-Saharan Africa and Asia and the Pacific. To continue the development of this regional approach, a regional Symposium on Agroecology for Europe […]

Artikel i Miljömagasinet: Bolagisering av jorden gynnar spekulation

Jordförvärvsfrågan är större än den kritik som idag riktas mot regeringens livsmedelsstrategi och bolagiseringsförslag. Avvecklingen vi har sett av jordbruket under det senaste trettio åren är resultatet av att den tidigare jordförvärvslagstiftningen avskaffades i samband med att EU:s fria rörlighet för kapital och ”offentliga upphandlingar” infördes. Jämför exempelvis dagens självförsörjningsgrad med tiden innan EU-anslutningen! För att kunna bryta jordbrukets avveckling […]

September 10, The International Day of Action against WTO and FTAs

Today, La Via Campesina is calling upon social movements and civil society organisations of the world to mobilise and organise our resistances against the World Trade Organisation (WTO) and Free Trade Agreements (FTAs), build solidarity alliances and prepare for a worldwide week of action in December, coinciding with the 11th International Ministerial that is scheduled to take place in Argentina. […]

Step up the fight against agribusiness, Unite for Food Sovereignty: says La Via Campesina

Press Release från LaViaCampesina | 24 July 2017, Derio, Basque Country ”We feed our peoples and build the movement to change the world” On Saturday, July 22nd at Derio in the Basque Country, La Via Campesina, the international peasant movement representing over 170 organizations and movements in 72 countries, closed its VIIth International Conference, with a powerful declaration to step up resistance […]