Inga fröer för framtiden

Tove Sundström En uppdatering gällande EU-kommissionens förslag om avreglering av nya genomiska tekniker, förändring av lagar om marknadsföring för utsäde och en sammanfattning av ECVC:s strategi för kommande motståndsarbete.  Avreglering av nya genomiska tekniker från rådande GMO-lagstiftning Den 5:e juni i år antog EU-kommissionen ett förslag som ämnar stötta de mål som beskrivs inom flertalet av EU:s gröna strategier. Förslaget, […]

Intervju med Sarasvati Shrestha: ny medlem i NOrdBruks styrelse

Sarasvati Shrestha: Driver grönsaksaksodlingen och mötesplatsen Matens Mamma på Vårdinge Folkhögskola Intervjuad av Maximilian Isendahl Vad tänker du om matsuveränitet som ord? Det är inte ett ord som jag använder särskilt ofta egentligen, men allting i begreppet har jag känt resonerar i mig och är viktiga. Framförallt frågan om mark och jord. Jag utbildade mig till trädgårdsmästare för att jag […]

Kurs: Agroekologi – Småskalig odling i praktik och perspektiv

Efter ett års paus har vi äntligen kört igång kursen i Agroekologi igen. Det är nu sjätte året med Sveriges enda kurs i Agroekologi som hålls i folkrörelsernas regi. Närmare bestämt i NOrdBruks anda och i samarbete med folkhögskolan i Karlskoga.  Nytt för året är att Joel Holmdahl, småbonde till yrket, har fått hjälp med kursen av Maximilian Isendahl och […]

Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.

Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt […]

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove SundströmUtgiven 2019 av Vulkan Förlag, 136 sidor Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även arbetat som djurskyddsinspektör, ett yrke varifrån han tar med sig en förstahandsupplevelse av dagens djurskydd och dess kopplingar till en storskalig industri, genomsyrad av bristande kunskaper och byråkrati snarare än fokus på djurs […]

Ett självförstärkande förlopp

Först publicerad i ”Ordbruket” #8 2021, https://jordatfolket.nu/ Göran Rudbäck (Styrelseledamot i NOrdBruk) Pengar är en pollett för energi. Grunden för ekonomisk tillväxt är arbetsfördelning, dvs att en människa sysselsatt i primärproduktionen av livsmedel kan försörja ett ökande antal andra människor. För att andelen sysselsatta i primärproduktionen skall kunna minska, måste deras arbetsinsats effektiviseras, dvs växlas upp med externa energikällor. Den externa […]

Det är vår plikt att ta emot båtflyktingar!

Åke Paulsson, Östanbäck (medlem i NOrdBruk) 90 procent av Afrikas fattiga lever på jordbruk.  Multinationella företag lägger under sig mark i en näst intill ofattbar omfattning. Finansexperter talar om att landuppköp är ”som guld, men bättre”. Bland de länder i Afrika som drabbats hårdast av markrofferiet är en stor del av befolkningen svältande. Bara 8 procent av den mark som […]

Andelsjordbruk i politisk kontext

Först publicerad i Ordbruket, #8 2021, https://jordatfolket.nu/ Tove Sundström (Jord Åt Folket) Tack till Joel Holmdahl (NOrdBruk) för kommentarer och förslag till artikeln. Det är utmanande att överleva som småbrukare i Sverige idag, då den typ av jordbruk som stöttas av staten och EU främst är det storskaliga och exportinriktade industrijordbruket. Som småskalig producent behöver du ofta en kompletterande inkomst inom […]

Andelsjordbruk – 2020-talets kooperation?

Joel Holmdahl (NOrdBruk) Under vintern har jag, Joel Holmdahl, och min fru Maria Danielsson dragit igång en kurs på folkhögskolan i Karlskoga med namnet ”Andelsjordbruk – delat ansvar delad skörd”. Vi har själva ett andelsjordbruk på gården Rikkenstorp tillsammans med 80 andra medlemmar som vi ständigt utvecklar. Andelsjordbruk är ett partnerskap baserat på direkt kontakt mellan producent och konsument, där […]

Till minne av Torgny Östling (1949-2021)

Här följer fyra minnesord från oss i NOrdBruk. Torgny Östling har avlidit, 71 år, den 3 mars 2021 mitt under skogsarbete på sin gård i Marsätt, Bräcke kommun i Jämtland. Torgny blev känd som debattör i frågor om småskaligt lantbruk, matsuveränitet, agroekologi, nationell självförsörjningsgrad, naturresursfrågor, land-grabbing, strandskydd, hållbart skogsbruk, makten över skogen, norrlandsfrågor, modernt baggböleri, nej till EU och internationell […]