Världskongress för kvinnor, La Via Campesina i Santiago de Compostela 18-21 oktober 2006

  Hillevi Gunnarson Under några dagar i oktober samlades ca 150 kvinnor i Santiago de Compostela i Galicien för att diskutera hur kvinnors villkor, främst i jordbruksområden. Hur problemen ser ut och vad som kan göras åt dem. Det var representanter från Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa och n stor grupp från Galicien. Katedralen i Santiago Undertiteln på kongressen var : ”Countrywomen […]

Trots allt en SOL-skenshistoria?

En bonde i Hallands skogsbygd i 60-årsldern, som brukar sin lilla vackra byns all jord, mitt i skogen, och vars barn skaffat ”riktiga” jobb och inte kan tänka sig att bli jordbrukare, var tisdagen den 5 september 2006 instämd till Halmstads tingsrätt för brott mot Djurskyddslagen. Han och hans fru är gemensamt ägare av fastigheten och sköter djuren gemensamt, varför […]

Samarbetspartierna gör stränder till en handelsvara

NOrdBruk / Torgny Östling / Skrivelsen Till Miljö – och samhällsbyggnadsdepartementet Den liberalisering av strandspekulation som regeringen nu föreslår betyder att det ska vara möjligt att undanta vissa områden från strandskydd och tillåta ökade dispensmöjligheter på andra områden. Kommunpolitiker med ett drev av tjänstemän, landshövdingar, generaldirektörer och ministrar har under flera år lobbat varandra för att luckra upp strandskyddet. Propagandistiska skattefinansierade kampanjer […]

CPE:s svar på förslaget EU Skog Aktions Plan 25 05 2005

   CPE – dåvarande namn på den europeiska avdelning av Via Campesina: ECVC Tillägg, i de sammanfattande att-satserna, till den text som överlämnades den 10e mars. (Obs korrigerad månad) Bryssel 10:e mars, 2006 EU:s skogspolitik bygger på en skogsstrategi från slutet av nittiotalet där man klart uttalar nationell ansvar över skogspolitik men att EU i namn av subsidiaritet och samarbete […]

Remissvar på skogsutredningen Mervärdesskog SOU 2006:81

Till Näringsdepartementet Från NOrdBruk , www.nordbruk.org,  Små- och familjebrukarorganisation som bl.a. representerar  paraplyorganisation i Europa, CPE,  i EU-kommissionens råd-givande kommitté för skog och kork. (Se utredningen del 3 29.4.3.) Sammanfattning:  Mervärdesskog har trots sin omfattning varit försiktig att utreda många av de avgörande frågor för framtiden som regeringen gav i sina direktiv. Frågor som vi självverksamma skogsbrukare och familjejordbrukare ser som […]