Press Release ECVC – ”Mercosur: when the hypocrisy of the EU hits the rights of peasants and citizens.”

Brussels 2 July 2019 ECVC calls on the EU Parliament and Member States to reject the agreement Last Friday The European Commission signed the free trade agreement with the Mercosur countries. ‘The agreement with Mercosur, jointly with other free trade agreements, such as CETA, destroy the sustainable model of small and medium-scale farmers, food sovereignty and the conditions for healthy […]

”Bidrag till den som planterar 1 hektar skog” – NOrdBruks kommentar till EU-kommissionärens förslag

På EU kommissionens skogskonferens den 25 april lovade jordbrukskommissionären Phil Hogan, att bidrag skulle kunna ges för plantering av skog. I meddelandet från EU kommissionen* beskrevs åtgärden som ett erbjudande till medlemsstaterna i arbetet för klimatet, biodiversiteten och mot avskogning. Phil Hogan preciserade inte närmare på vilka marker beskogningen skulle ske mer än att bidraget avsåg ”marginaliserade marker och områden mellan åkrar”. Han avslutade löftet med : ”… den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ger möjlighet, men den politiska viljan att genomföra detta initiativ måste komma från medlemsstaterna…”. […]

ECVC:s generalförsamling 2019: Präglat av segern för småskaliga jordbrukares rättigheter

Pressmeddelande från ECVC – Bryssel, 18 Apr 2019 Den 24-26 mars höll ECVC sin generalförsamling (GA) i Bryssel. ECVC’s GA är vanligen det utrymme där medlemmarna kan utbyta åsikter och utveckla rörelsens politiska strategier för de kommande året. Årets GA hölls däremot med en känsla av firande. Delegater från hela Europa jublade när FN i december 2018 antog deklarationen om […]

Rapport från ECVC GA 2019 – valda delar

Joel Holmdahl I slutet av mars deltog jag och Torgny Östling på Europeiska Via Campesinas årsmöte i Bryssel under tre dagar. Det var ett något rörigt möte men i stora drag positivt. Flera nya medlemsorganisationer valdes in och NOrdBruk förankrade ytterligare frågan om skogens betydelse. Nedan går vi igenom ett par av de punkter som upptog mest tid och fokus. […]

Sveriges (bort)förklaring till att rösta NEJ till deklarationen

Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare röstades igenom av FN:s 73:e generalförsamling 17 december 2018. Läs mer här https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/ Endast 8 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med bland annat USA, UK, och Israel anslöt sig även Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även […]