Fler bönder i Europa: ECVC event i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Den 7:e mars, under min (Maximilian Isendahl) vistelse i Bryssel för möte med ECVC:s arbetsgrupp ’Public Policy’, hade ECVC ordnat evenemanget More Farms across Europe: A Road Map for the Re-Territorialization of European Food Systems på EESK, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, som är ett rådgivande organ inom EU som ska företräda civilsamhället. Evenemanget inleddes av anföranden från Peter Schmidt […]

Rapport från ECVC Public Policy-arbetsgruppsmöte: läget i länderna

Den 6–8 mars anordnade ECVC det första fysiska mötet i Bryssel med arbetsgruppen för Public policy sedan pandemin. 20 platser fanns för representanter från ECVC:s medlemsorganisationer, där resa och logi ersattes och simultantolkning på engelska, franska och spanska fanns att tillgå. Deltagarna kom från Frankrike (4 pers), Spanien (4 pers fördelat på 3 organisationer), Italien (3 pers), och en vardera […]

Artikel i Miljömagasinet: Brott mot samiska mänskliga rättigheter under vindkraftsdemonstration

Publicerad i Miljömagasinet 10 mars 2023 Gustaf Jillker I lördags avslutades demonstrationen utanför olje- och energi-departementet på Akersgata i Oslo och utanför kungliga slottet mot regeringens senfärdighet att åtfölja norska Högsta domstolens dom mot utbyggnaden av 151 vindkraftverk på Fosen-halvön lite norr om Trondheim. Efter att ha bjudits in till frukost hos statsminister Jonas Gahr Støre kände demonstranterna att de […]

Bondeledare från Peru besökte Sverige

Lördagen den 18:e februari fick jag, Eva Jonsson, möjlighet att träffa bondeledaren för kvinnliga bönder i Peru, Lourdes Huanca. Hennes organisation är medlem av La via Campesina. Hon åker runt i världen för att skapa opinion om situationen i Peru. Hon har varit i Paris på La via Campesinas huvudkontor och har kontakter med ECVC i Bryssel. I Sverige hade […]

Vi fördömer förföljelsen av bonde- och ursprungsfolksledare och morden på demonstranter i Peru

Solidaritetsförklaring från La Vía Campesina (Bagnolet, Frankrike den 18 december 2022) Inför den allvarliga situation som det peruanska folket går igenom, särskilt landets bonde- och ursprungsbefolkning, står La Via Campesina i full solidaritet med känslorna hos de människor som just nu kriminaliseras och förlorar sina liv på Perus gator. Lördagen den 17 december gjorde den peruanska underrättelse-polisen DIRCOTE en razzia […]

Norsk bonde- och småbrukarlags årsmöte i Hamar den 29–30 oktober 2022

Jag, Eva Jonsson, besökte Norsk bonde- och småbrukarlags (NBS) årsmöte i Norge tillsammans med en mindre svensk delegation av representanter från Familjejordbrukarna och Förbundet Sveriges Småbrukare samt projektet Värmland Visar Världen Vägen. NOrdBruk, Familjejordbrukarna och Förbundet Sveriges Småbrukare tog tillfället i akt att lära känna varandra lite mer och att försöka hitta det som kan vara gemensamt för oss alla. […]

Det nya handelsavtalet mellan Chile och EU måste stoppas

Gemensamt uttalande från nätverket ”Chile utan frihandelsavtal”, parlamentsledamöter och sociala organisationer. NOrdBruk och ECVC (European Coordination Via Campesina) har båda signerat följande ställningstagande angående moderniseringen av associationsavtalet mellan EU och Chile. Texten har tagits fram av aktörer med fokus på konsekvenserna för Chile, men det kan konstateras att negativa konsekvenser inom EU bland annat innefattar ökad import av och risker […]

Från Melilla till San Antonio: Migranternas liv är viktiga!

DEKLARATION FRÅN LA VIA CAMPESINA, FÖR MIGRANTERNAS OCH DERAS FAMILJERS LIV Bagnolet, den 30 juni: Ännu en gång fylls gränserna med kroppar av människor som desperat försöker fly från misär, utplundring, institutionellt förtryck och våldet från de kriminella gäng som köpslår med deras liv, skyddade av den officiella straffriheten och med medgivande från staterna i norr.  Så sent som fredagen […]

Handla med hunger

Tove Sundström Mellan den 12–17 juni höll Världshandelsorganisationen (WTO) en ministerkonferens i Genève, Schweiz. Mötet kallades MC12 och är den första ministerkonferensen som organiserats av WTO på fem år. Tre av de huvudsakliga frågorna som behandlades var patenträttigheter för vaccin mot COVID-19, restriktioner gällande fiske, och konsekvenser orsakade av Rysslands krig mot Ukraina.  Som vanligt är Sverige en drivande nyliberal […]

Boktips – The Big Conservation Lie av John Mbaria och Mordecai Ogada

2016, 194 s. Engelska. Maximilian Isendahl Med ”Den stora naturskydds-lögnen” har journalisten John Mbaria och rovdjursekologen Mordecai Ogada levererat en unik bok om korruption och kolonialism i naturskydd i Kenya. Deras dryga femtonåriga arbets-erfarenhet av ämnet (vid bokens skrivning), skickliga analyser och skarpa pennor visar på naturskyddets koloniala ursprung och samtid i Kenya och Afrika, men även i andra områden. […]