La Via Campesina: 8:e konferensen i Bogotá, Colombia

Tove Sundström & Maximilian Isendahl  Sedan La Via Campesina bildades 1993 i Mons, Belgien, har internationella konferenser anordnats ungefär vart fjärde år. Detta år, 2023, hölls den 8:e konferensen i Bogotá, huvudstaden i Colombia. Från NOrdBruk deltog Tove Sundström, Maximilian Isendahl samt Sarasvati Shrestha. Årets slogan var “Faced with global crises, we build food sovereignty to ensure a future for […]

Rapport från möte med samordningskommittén för den europeiska samordningen av La Via Campesina (ECVC) i Berlin, 2023

Tove Sundström ECVC:s styrelse (Coordination Committee)har som mål att varje år anordna två fysiska möten för styrelsemedlemmar. Detta kräver mycket förarbete då vi inom styrelsen i huvudsak talar tre olika språk: Spanska, franska och engelska. Styrelsen, ett par medlemmar från ECVC:s kontor i Bryssel och sex översättare samlades alltså på Rosa-Luxemburg-Stiftung i Berlin. Agenda Det som diskuterades var bland annat […]

Ny arbetsgrupp inom FN för bönders rättigheter

Maximilian Isendahl Den 11 oktober antog FN:s råd för mänskliga rättigheter (Human Rights Council) en resolution om att bilda en arbetsgrupp om rättigheterna för bönder och andra som arbetar på landsbygden. Beslutet togs därmed nästan fem år efter FN:s generalförsamling antagande av UNDROP (FN:s Deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden) i december 2018. Beslutet är […]

Alternativt ramverk för internationell handel – nytt arbete i La Via Campesina

Maximilian Isendahl Under WTO:s (Världshandelsorganisationens) 12:e minister-konferens i Genève i juni 2022 höll La Via Campesina en motmobilisering där medlemmar från hela världen samlades och skapade Genève-deklarationen. I detta dokument definierade man vägen fram i frihandelsfrågan: WTO måste nedmonteras, pris-dumpning måste få ett stop och ett nytt ramverk för internationell handel baserat på matsuveränitet måste skapas så att länder kan […]

Vi fördömer förföljelsen av bonde- och ursprungsfolksledare och morden på demonstranter i Peru

Solidaritetsförklaring från La Vía Campesina (Bagnolet, Frankrike den 18 december 2022) Inför den allvarliga situation som det peruanska folket går igenom, särskilt landets bonde- och ursprungsbefolkning, står La Via Campesina i full solidaritet med känslorna hos de människor som just nu kriminaliseras och förlorar sina liv på Perus gator. Lördagen den 17 december gjorde den peruanska underrättelse-polisen DIRCOTE en razzia […]

Svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden

Makten över Maten-nätverket lanserar svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden Bönders och lantarbetares rättigheter är lika viktiga i Sverige som i övriga världen Utan bönder (1) hungrar världen. Hälften av världens befolkning är bönder, fiskare, pastoralister, och urfolk. De producerar det mesta av maten vi äter idag och gör det på ett […]

Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.

Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt […]

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove SundströmUtgiven 2019 av Vulkan Förlag, 136 sidor Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även arbetat som djurskyddsinspektör, ett yrke varifrån han tar med sig en förstahandsupplevelse av dagens djurskydd och dess kopplingar till en storskalig industri, genomsyrad av bristande kunskaper och byråkrati snarare än fokus på djurs […]

Till minne av Torgny Östling (1949-2021)

Här följer fyra minnesord från oss i NOrdBruk. Torgny Östling har avlidit, 71 år, den 3 mars 2021 mitt under skogsarbete på sin gård i Marsätt, Bräcke kommun i Jämtland. Torgny blev känd som debattör i frågor om småskaligt lantbruk, matsuveränitet, agroekologi, nationell självförsörjningsgrad, naturresursfrågor, land-grabbing, strandskydd, hållbart skogsbruk, makten över skogen, norrlandsfrågor, modernt baggböleri, nej till EU och internationell […]