Världen är ingen handelsvara! Demonstration under EU:s informella jordbruksministermöte 6-8 april i Östersund: Bilder och beskrivning

José Bové besökte, på NOrdBruks inbjudan, den 6-8 april, Östersund för att stötta NOrdBruk:s kamp för en nyanserad syn – i Sverige – på de gränsöverskridande frågor, inom till exempel WTO, som berör bönder i hela världen, både i Syd och Nord. Besöket blev mycket framgångsrikt med bland annat en demonstration genom Östersund, under parollen ”Världen är ingen handelsvara”, vilken […]

Reportage i Hallands Nyheter: – Nej till ohämmad frihandel

Två hallänningar i föreningen Nordbruks styrelse Publicerad i Hallands Nyheter 10/2 2001. Text: Lennart Angkärr. FalkenbergFöreningen Nordbruk har fått fäste i Sverige. I ätrafors samlingslokal valdes nyligen föreningens första permanenta styrelse.– Genom föreningen bevakar vi landsbygds- och naturresursfrågor. Vi vill belysa effekterna av de stora globala besluten som ofta är negativa för den lilla, enskilda människan. Vi är emot frihandel […]