Snabbkurs om matsuveränitet på Färnebo Folkhögskola hösten 2022

Mellan 19 oktober och 9 november 2022 ska kursen Makten över maten gå, på halvfart, distans med en fysisk träff helgen 29–30 oktober. Kursen hålls av NOrdBruk, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna. Kursbeskrivning:  Lär dig hur vi tar makten över maten och försvarar vår jord – i Sverige och i Latinamerika. Vi lär oss om hur vi kan bidra till […]

Kurs: Agroekologi – Småskalig odling i praktik och perspektiv

Efter ett års paus har vi äntligen kört igång kursen i Agroekologi igen. Det är nu sjätte året med Sveriges enda kurs i Agroekologi som hålls i folkrörelsernas regi. Närmare bestämt i NOrdBruks anda och i samarbete med folkhögskolan i Karlskoga.  Nytt för året är att Joel Holmdahl, småbonde till yrket, har fått hjälp med kursen av Maximilian Isendahl och […]

Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.

Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt […]

Sammanfattning av kursen Globaliseringen och EU:s påverkan på gröna näringar

Mellan den 31:a januari och 23:e maj har Jord Åt Folket tillsammans med NOrdBruk drivit en kurs på åtta träffar baserad på Torgny Östlings bok ‘Back to basics! – A step forward’. Kursen har genom diskussioner, gästföreläsningar, filmer och kurslitteratur försökt lyfta den slöja som lagts över dessa frågor de senaste årtiondena, för att synliggöra vilka mekanismer det är som […]

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove SundströmUtgiven 2019 av Vulkan Förlag, 136 sidor Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även arbetat som djurskyddsinspektör, ett yrke varifrån han tar med sig en förstahandsupplevelse av dagens djurskydd och dess kopplingar till en storskalig industri, genomsyrad av bristande kunskaper och byråkrati snarare än fokus på djurs […]

Andelsjordbruk i politisk kontext

Först publicerad i Ordbruket, #8 2021, https://jordatfolket.nu/ Tove Sundström (Jord Åt Folket) Tack till Joel Holmdahl (NOrdBruk) för kommentarer och förslag till artikeln. Det är utmanande att överleva som småbrukare i Sverige idag, då den typ av jordbruk som stöttas av staten och EU främst är det storskaliga och exportinriktade industrijordbruket. Som småskalig producent behöver du ofta en kompletterande inkomst inom […]

Andelsjordbruk – 2020-talets kooperation?

Joel Holmdahl (NOrdBruk) Under vintern har jag, Joel Holmdahl, och min fru Maria Danielsson dragit igång en kurs på folkhögskolan i Karlskoga med namnet ”Andelsjordbruk – delat ansvar delad skörd”. Vi har själva ett andelsjordbruk på gården Rikkenstorp tillsammans med 80 andra medlemmar som vi ständigt utvecklar. Andelsjordbruk är ett partnerskap baserat på direkt kontakt mellan producent och konsument, där […]

Till minne av Torgny Östling (1949-2021)

Här följer fyra minnesord från oss i NOrdBruk. Torgny Östling har avlidit, 71 år, den 3 mars 2021 mitt under skogsarbete på sin gård i Marsätt, Bräcke kommun i Jämtland. Torgny blev känd som debattör i frågor om småskaligt lantbruk, matsuveränitet, agroekologi, nationell självförsörjningsgrad, naturresursfrågor, land-grabbing, strandskydd, hållbart skogsbruk, makten över skogen, norrlandsfrågor, modernt baggböleri, nej till EU och internationell […]