Rapport från möte med samordningskommittén för den europeiska samordningen av La Via Campesina (ECVC) i Berlin, 2023

Tove Sundström

ECVC:s styrelse (Coordination Committee)har som mål att varje år anordna två fysiska möten för styrelsemedlemmar. Detta kräver mycket förarbete då vi inom styrelsen i huvudsak talar tre olika språk: Spanska, franska och engelska. Styrelsen, ett par medlemmar från ECVC:s kontor i Bryssel och sex översättare samlades alltså på Rosa-Luxemburg-Stiftung i Berlin.

Agenda

Det som diskuterades var bland annat ECVC:s ekonomiska situation – vilka finansiella medel som kvarstår för verksamhets-året och förslag på nya inkomstkällor. Leonardo Van der Berg, från vår nederländska systerorganisation Toekomstboeren, har sedan sitt inträde i styrelsen 2022 bland annat tagit på sig uppgiften att skapa kontakter med stiftelser och andra institutioner eller organisationer som vill stödja arbetet som ECVC och dess medlemsorganisationer utför. Detta arbete drivs redan av Margret Müller, en av ECVC:s anställda, men det är ett stort arbete och det behövs alltid fler människor som bidrar. Vi diskuterade även vad som sker i nätverket Nyéléni ECA (Europe Central Asia). Detta är ett viktigt sammanhang för diskussioner och samtal, och här formas strategier för samarbete att driva fram frågor gällande matsuveränitet. Det kommande EU-valet har också diskuterats, och olika strategier för politisk påverkan. När EU-politiker och deras personal är i omsättning ställer det även krav på ECVC att skapa nya kontakter och förhoppningsvis hitta nya allierade samarbetspartners inom kommissionen – detta kräver lång framförhållning och god planering. Vi diskuterade även hur FN:s deklaration för bönder och andra som arbetar på landsbygdens rättigheter (UNDROP) kan genomsyra ECVC:s arbete.

Ett annat ämne som tog upp tid under mötet var förstås förberedelser inför La Via Campesinas 8:e konferens i Colombia, som hålls i början av december i år. Vi planerade arbetsgrupper och diskussionsfrågor, och gick igenom vad ECVC bör ta upp som huvudsakliga frågor i globala sammanhang. En sådan fråga är den om avreglering av nya genomiska tekniker – en fråga som tar upp mycket tid och resurser inom ECVC – eftersom resultatet av röstningen inom EU kommer att ha konsekvenser på ett globalt plan. En annan ytterst viktig fråga att arbeta med under konferensen är den om ett alternativt ramverk för global handel. ECVC har påbörjat arbetet med att skapa ett alternativ, baserat på matsuveränitet och solidaritet, för att så småningom ersätta Världshandelsorganisationen. Detta, likt arbetet med UNDROP, förväntas vara en långtgående process. Därför är det viktigt att tillsammans formulera en vision och upprätta en stabil arbetsstruktur, med god kommunikation regioner emellan.

Förutom dessa ämnen behandlades även en del frågor relaterade till specifika arbetsgrupper inom ECVC. Exempelvis behöver arbetsgruppen för migrantarbete mer stöd från styrelsen och ECVC:s personal, då den nuvarande ansvarige, Federico Pacheco, lämnar styrelsen i år. Vi diskuterade även hur vi kan stärka närvaron av Östeuropas medlemsorganisationer inom ECVC:s arbete – organisationer som har en unik historia och viktiga erfarenheter, som är av vikt att inkludera i det arbetet vi genomför tillsammans.

Generalförsamling
Sista dagen hölls ECVC:s andra generalförsamling för 2023. Den första hölls i maj i år, då främst budget och deklarering ska godkännas av församlingen (som är ECVC:s högsta besluts-fattande organ). Även under denna andra generalförsamling diskuterades förstås La Via Campesinas 8:e konferens, och samtliga närvarande organisationer fick lägga fram vilka frågor de anser att ECVC bör ta med sig dit. Vi tackade även av Marzia Rezzin, som arbetat för ECVC en lång tid, då hon ska pensionera sig i år. Även Paula Giola och Federico Pacheco, som båda avgår 2023, tackades för det arbete de gjort. Som avslutning hölls en så kallad Mistica – en tradition av att ta del av musik, en traditionell ritual, eller annan form av kulturellt relaterad aktivitet, som del av varje sammankomst – där vi lyssnade på en låt som skrivits särskilt inför 8:e konferensen. På engelska heter den ”Back to the countryside”, skriven av Fausto Torrez och framförd av Diego Aguirre. Musik och text, tillsammans med en video (bestående av bilder och klipp av decennier av kamp för matsuveränitet), finns att hitta på La Via Campesinas hemsida:

Vår systerorganisation AbL

Paula Giola, medlem i ECVC:s styrelse sedan åtta år tillbaka, och som avslutar sin sista mandatperiod i år, är även medlem i den tyska medlemsorganisationen AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft). Förstås, inbjudna av AbL till Berlin, hölls ett möte mellan ECVC:s och AbL:s styrelser. ECVC:s styrelse fick en uppdatering om situationen i Tyskland, hur den nya regeringen har påverkat föreningens arbete och vad man står inför för utmaningar. Samtalet kretsade mycket kring samarbete; vad ECVC respektive AbL kan göra tillsammans, vilka frågor som är av störst vikt att samarbeta kring, och hur vi kan ha en bra kommunikation.

Personliga reflektioner

Innan mitt inträde i ECVC:s styrelse hade jag väldigt dålig koll på hur arbetet fungerade. Jag visste inte vilka människor som utgjorde styrelsen, hur arbetet planerades eller genomfördes. Jag har nu varit styrelsemedlem i ett år, och har fortfarande mycket kvar att lära mig. Det som utmärkt det här första året (en mandatperiod är två år) är hur tillmötesgående ECVC:s personal och övriga styrelsemedlemmar varit mot mig. Jag har fått ta tid på mig att kliva in i olika pågående processer och min åsikt har varit lika mycket värd som den hos längre sittande styrelsemedlemmar. En annan sak – som särskilt visar sig under dessa fysiska träffar – är hur starkt engagemang som varje styrelsemedlem för med sig in i arbetet. Samtliga medlemmar i styrelsen är producenter. I styrelsen finns mjölkbönder, grönsaksproducenter som driver stora andelsjordbruk eller som säljer sina produkter på lokala marknader, bagare som odlar sin egen säd, biodlare och köttdjursbönder. Många är också utbildare, och föreläsare, organiserar migrantarbetare inom lantbruk fackligt och lobbar med sina nationella myndigheter för matsuveränitet. Återigen, genom arbetet med ECVC, får jag bekräftat för mig att de bästa systemkritikerna också är praktiker. De vet hur det är att arbeta med livsmedelsproduktion på olika sätt, och de vet att det system som råder idag inte fungerar. Att ha fysiska träffar är ibland omständligt. Vi måste hitta tider då samtliga har möjlighet att lämna sina gårdar och hitta ersättare, ibland är det en bror, ibland en partner eller en anställd, och det är inte alltid enkelt. Men när vi ses, och får uppleva gemenskap kring dessa frågor, känner man att det är värt ansträngningen. Det är inte NOrdBruk, AbL eller Confédération Paysanne som ensamma driver denna kamp på hemmaplan. Vi är fler, i flertalet länder formade av vitt skilda historiska händelser, med många olika erfarenheter, som lider av olika konsekvenser av samma mekanismer – som för den här kampen framåt. Tillsammans.

På besök vid Bienenwerder, en kollektiv gård som driver ett
andelsjordbruk i Müncheberg, Tyskland. Här syns delar av årets
grönkåls- och svartkålskörd – även lite brysselkål skymtar nederst
i bild.