Debattartikel i ETC: Grön kolonialism eller matsuveränitet?

Publicerad i DAGENS ETC den 28 december 2022. EU:s Green deal kan få långt­gående konsekvenser där jakten efter grön omställning riskerar att rasera alla möjligheter till hållbara samhällen genom kolonialistisk exploatering av naturresurser och maktöverföring till förmån för storföretag. Samtidigt mobiliserar civilsamhället. Green deal är EU:s tillväxtstrategi inom vars ram andra delstrategier om jordbruk, skog och andra naturresurser har lagts […]

Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog […]

Rapport om CDG Skog och Kork och Green Deal

Detta är en rapport från det senaste mötet med CDG Skog och Kork, med analyser och perspektiv på relevanta förslag inom EU:s Green Deal, i huvudsak Skogsstrategin, Biodiversitetsstrategin och relaterade dokument (som NaturAfrica) och lagförslag (angående reglering av handel med produkter kopplade till avskogning), sammanställt av Maximilian Isendahl. Angående CDG Skog och Kork Angående CDG:n delar vi åsikten hos ett […]

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar – Towards a european directive on land governance: The necessary attention to the rights of shepherds, small fishers and forest workers. På agendan var kopplingen mellan markfrågan och pastoralism, fiske samt skog. Under seminariet, som hade ca 30 deltagare, fanns översättning till […]

Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.

Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt […]

Debattartikel i ETC: Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl En kortare version av artikeln publicerades i ETC Debatt 23 augusti 2021. Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha makten (på EU-språk, ”kompetensen”) över skogen. Vad betyder krav på nationell bestämmanderätt över skogen för oss i NOrdBruk – och vad betyder det för […]

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl  Fri spekulation – som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital – är ett av de största hindren för matsuveränitet och hållbart naturbruk i stort. Principen om fri rörlighet av kapital inkluderar nämligen även förvärv av fast kapital, alltså jord- och skogsbruksmark, och leder till markkoncentration och landgrabbing. Sjunkande eller stagnerande råvarupriser och det arealbaserade gårdsstödet […]

Debattartikel i ATL: Skogen och de små stegens tyranni

I Bryssel pågår nu en maktkamp om skogen. ”De små stegens tyranni” används för att sakta men säkert i detaljer och delar av politiska områden öka inflytandet från Bryssel, skriver Torgny Östling från föreningen Nordbruk. Publicerad i ATL den 24 NOVEMBER 2020 EU har inte samma maktbefogenheter i fråga om skog/skogsbruk som när det gäller jordbruk och fiske. Det är […]

Ny bok! ”Back to basic! – A step forward”

Torgny Östling har precis släppt en bok på engelska som summerar hans presentationsmaterial. Han försöker här ge ett sammanhang kring hur vi hamnat i den situation vi befinner oss i vad gäller jordbruk och naturresurser. Men frågan är så mycket större än så. Det är basen för vår välfärd likväl som försörjning vi pratar om. Det här är en måstebok […]