PRESSMEDDELANDE! – Klimatsmart jordbruk

Inte oväntat – i Sverige, det mest nyliberalistiska och handelsinriktade landet i Europa skjuter man över klimatskulden på köttkonsumtion och jordbruk. Det klimatsmarta jordbruk som funnits under alla tider tidigare, när matsuveränitet var en självklarhet, har glömts bort. Detta trots att det bara är drygt tio år sedan EU:s och WTO:s storskaliga, exportinriktade och industrikontrollerade jordbrukssystem infördes. Runt om i […]

Bönder från hela Europa demonstrerar i Bryssel!

Först nu när jag strax ska möta FIAN-folket upptäcker jag att här finns ett öppet datanätverk här på hotell Royal (kungligt värre således). Men jag hade förmodligen inte orkat röra en tangent i går kväll, dom kör sådana fruktansvärda arbetspass i CPE. Söndag steg jag upp klockan 4 på morron för resan till Bryssel och var framme vid klostret och […]

”Co-existence”, vad innebär det?

För ett tag sedan fick jag ett mail från IFOAM-Bryssel. En fråga om hur vår organisation uppfattade problemet med EU:s nya regler angående odling av genmanipulerade grödor, det som kallas ”Co-existence”. Alltså odling av normala grödor bredvid GM-grödor. Då jordbruket i Sverige numera inte har något medialt genomslag så blir debatten helt annorlunda här i landet än på kontinenten. Opinionsbildare […]

Ja till ett fortsatt generellt strandskydd

Allemansrätten syftar till att vi ska kunna röra oss fritt i naturen. De mest attraktiva områdena är stränderna vid hav, sjöar och åar. Där gäller strandskyddet som förbjuder uppförande av byggnader och liknande 100 meter i vardera riktningen från strandlinjen. Därmed garanteras allmänheten tillgång till stränderna och känslig flora och fauna skyddas. Samtidigt innebär detta en inskränkning både i äganderätten […]

Ett gammalt E-brev om baggböleriet

Ämne: ”Vår irländska fråga” Hej Den dokumentation av baggböleriet, från 1800-talet, som jag nämnde om i går. Historien upprepar sig hela tiden i litet olika förklädnader och i olika skala. Makten skapar den s.k. ”fria marknad”, som gynnar makten bäst. För mig är det helt ofattbart att det finns folk som hjärntvättats till den milda grad att de tror på […]

Sammanfattninga av Rättegången om: islandshästarna

Ligghallen är en företeelse i ”den svensk djurskyddsmodellen” som har ställt till mycket lidande och stora kostnader för svenska djurhållare och t.o.m. förorsakat ett eller annat felaktigt domslut, som väl i vissa fall skulle kunna klassas som rena ”justitiemorden”. Fallet Erik Nilsson i Dalsland är ett sådant ligghallsfall som kunde slutat i ett sådant ”mord” om inte bonden och sakföraren […]

Torgny Östling om Mali-mötet

Nyligen hölls en konferens om matsuveränitet i byn Nyéléni ute i öknen i Mali. En suveränitet formulerad för nationers/befolkningars självklara rätt att odla och skydda sin produktion av basmat. Under enkla förhållanden samlades miljöorganisationer, sociala rörelser och naturbrukare från världens olika hörn. Där hölls seminarier och formulerades förslag för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och mot dagens internationella ekonomiska politik. (Se bilder på hemsidan […]

Nyéléni-mötet

Mellan  den 22 och 28 februari samlades, från mer än 80 länder, fler än 500 särskilt  inbjudna deltagare till ett möte i byn Nyéléni, Sélingué, Mali för att  tillsammans förstärka, vidareutveckla och sprida kunskapen om begreppet Food  Sovereignty = mat- livsmedelssuveränitet. Ett begrepp som La Via Campesina –  LVC – lanserade första gången vid FN-organet FAO:s möte i Rom 1996, […]