Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap – 300kr
Den som är aktiv eller har en bakgrund inom jord-, skog- och vattenbruk kan bli fullvärdig medlem och har då rösträtt på årsmötet. En fullvärdig medlem kan givetvis väljas till poster i styrelsen.

Stödmedlemskap – 150kr
För den som inte har en anknytning till jord-, skog- och vattenbruk erbjuds stödmedlemsskap. Man får då alla utskick och inbjudningar och kan även delta i arbetet men har inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas still post i styrelsen.

Vi har den här ordningen för att säkerställa att producentperspektivet bibehålls som centralt i föreningen.

Digitalt utskick av medlemstidningen OrdBruket ingår som medlem – pappersformat 80kr
NOrdBruk kommer att skicka ut medlemstidningen Ordbruket till uppgiven e-post vid tre
tillfällen per år. De medlemmar som önskar få medlemstidning i pappersformat behöver betala
80 kronor extra på grund av höga portopriser.

För att bli medlem betalar man in given summa till BG 5094-3877, alternativt Swishar till 123 206 42 93

Mejla sedan till NOrdBruk.viacampesina(at)gmail.com och uppger namn, adress samt typ av medlemskap.

Öppna medlemsmöten: NOrdBruk ordnar öppna möten digitalt för medlemmar sista onsdagen i månaden: Bli medlem för mer information och ta del av diskussionerna.