Nätverksträff med norska småbrukare

Den 21 augusti träffades representanter från norska och svenska småbrukarföreningar i vackra Borgvik, Värmland. Deltagare från norska sidan: Norsk Bonde- og Småbrukarlag och Natur og ungdom (norska motsvarigheten till Fältbiologerna) och från svenska sidan: Förbundet Sveriges Småbrukare, Familje-jordbrukarna, Nordbruk och LRF Värmland.  Totalt var 15 personer samlade och mötet hölls med en lös dagordning och det blev mer ett diskussionsmöte […]

Jordförvärvslagen är viktig för demokrati, mångfald, frihet och utveckling

Angående debatten i ATL om jordförvärvslagen Med jämna mellanrum dyker det upp någon som vill förändra jordförvärvslagen så att det blir möjligt för juridisk person att äga skogs- och jordbruksfastigheter. Det förefaller vara människor med drömmar om privat imperiebyggande som främst förfäktar bolagisering av mark. Att med våld eller list skapa sig ett eget kungarike eller ett furstedöme är inte […]

Överlämnande av namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap” till landsbygdsminister Peter Kullgren

Torsdagen den 2 februari var det äntligen dags. Organisationerna bakom namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap” skulle få möjlighet att lämna över namninsamlingen till landsbygdsminister Peter Kullgren och framföra budskapet bakom namninsamlingen. Tord Björk, Jordens Vänner, Ali Al-Basri, FIAN, Adriana Tovar, Framtidsjorden och jag, Eva Jonsson, NOrdBruk, representerade de underskrivna organisationerna. Landsbygdsministern tog emot namninsamlingen och jag fick möjlighet att […]

Norsk bonde- och småbrukarlags årsmöte i Hamar den 29–30 oktober 2022

Jag, Eva Jonsson, besökte Norsk bonde- och småbrukarlags (NBS) årsmöte i Norge tillsammans med en mindre svensk delegation av representanter från Familjejordbrukarna och Förbundet Sveriges Småbrukare samt projektet Värmland Visar Världen Vägen. NOrdBruk, Familjejordbrukarna och Förbundet Sveriges Småbrukare tog tillfället i akt att lära känna varandra lite mer och att försöka hitta det som kan vara gemensamt för oss alla. […]

Mat och markrättigheter i Sápmi

Gustaf Jillker Under Svenska Samernas Landsförbunds landsmöte i Skellefteå, juni 2022, talade den samiska advokaten Inger-Anna Omma om det alltmer utbredda avtalsförfarandet mellan markexploatörer och samebyar för att lösa problem i samarbetet om konkurrerande resursutnyttjande. Att skriva avtal är ett ganska nytt sätt att söka konfliktlösningar för alla inblandade, men då har en viss typ av bolag utmärkt sig i […]

Angående kryphål i jordförvärvslagen

Göran Rudbäck Den 12 januari 2022 avslöjade ATL att jordförvärvslagen, som bland annat ska förhindrar och reglerar att enskilt ägd jord- och skogsbruksmark blir bolagsägd, kringgåtts genom ett kryphål.  Förbudet för bolag att köpa enskilt ägd jord- och skogsbruksmark härrör från 1906, då bolagsförbudslagen antogs för att sätta stopp för baggböleriet. Nu som då är det en oerhört viktig lagstiftning […]

Jordbruket behövs mer än någonsin

Eva Jonsson De flesta i Sverige upplever en stor förändring just nu, då priset på bensin och diesel har gått upp kraftigt samtidigt som elen har blivit många gånger dyrare. Men mycket mer, som kan få en mycket större påverkan på vårt land, är att vänta. Sveriges jordbruksföretag har de senaste åren haft dålig lönsamhet och många har pressats att […]

Digitalt riksdagsseminarium: Utan bönder ingen civil beredskap

Maximilian Isendahl Den 15 april hölls ett digitalt riksdagsseminarium kopplat till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap, som varit igång sedan 2018. Seminariet anordnades av Jordens Vänner och två riksdagsledamöter ur Miljö – och jordbruksutskottet, Maria Gardfjell (MP) och Elin Segerlind (V) deltog tillsammans med Joel Holmdahl från NOrdBruk, Jonas Wangsten från Sveriges Småbrukare, Hanna Dahlström från FIAN och jag från […]