La Via Campesina: 8:e konferensen i Bogotá, Colombia

Tove Sundström & Maximilian Isendahl  Sedan La Via Campesina bildades 1993 i Mons, Belgien, har internationella konferenser anordnats ungefär vart fjärde år. Detta år, 2023, hölls den 8:e konferensen i Bogotá, huvudstaden i Colombia. Från NOrdBruk deltog Tove Sundström, Maximilian Isendahl samt Sarasvati Shrestha. Årets slogan var “Faced with global crises, we build food sovereignty to ensure a future for […]

Från rättighet till privat egendom: Bristen på demokrati inom EU riskerar att få ödesdigra konsekvenser för vår tillgång till frö

Tove Sundström NOrdBruk bevakar frågor som berör rätten till frö och utsäde inom EU. Den 12:e december hölls ett möte med Jordbruksverkets referensgrupp rörande de nya förslagen till lagstiftning gällande försäljning och marknadsföring av utsäde. Mötet utlystes knappt en vecka innan det var dags att träffas. Samtliga processer, även på EU-nivå, går oerhört fort då pressen på att driva igenom […]

Rapport från möte med samordningskommittén för den europeiska samordningen av La Via Campesina (ECVC) i Berlin, 2023

Tove Sundström ECVC:s styrelse (Coordination Committee)har som mål att varje år anordna två fysiska möten för styrelsemedlemmar. Detta kräver mycket förarbete då vi inom styrelsen i huvudsak talar tre olika språk: Spanska, franska och engelska. Styrelsen, ett par medlemmar från ECVC:s kontor i Bryssel och sex översättare samlades alltså på Rosa-Luxemburg-Stiftung i Berlin. Agenda Det som diskuterades var bland annat […]

Ny arbetsgrupp inom FN för bönders rättigheter

Maximilian Isendahl Den 11 oktober antog FN:s råd för mänskliga rättigheter (Human Rights Council) en resolution om att bilda en arbetsgrupp om rättigheterna för bönder och andra som arbetar på landsbygden. Beslutet togs därmed nästan fem år efter FN:s generalförsamling antagande av UNDROP (FN:s Deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden) i december 2018. Beslutet är […]

Alternativt ramverk för internationell handel – nytt arbete i La Via Campesina

Maximilian Isendahl Under WTO:s (Världshandelsorganisationens) 12:e minister-konferens i Genève i juni 2022 höll La Via Campesina en motmobilisering där medlemmar från hela världen samlades och skapade Genève-deklarationen. I detta dokument definierade man vägen fram i frihandelsfrågan: WTO måste nedmonteras, pris-dumpning måste få ett stop och ett nytt ramverk för internationell handel baserat på matsuveränitet måste skapas så att länder kan […]

Nätverksträff med norska småbrukare

Den 21 augusti träffades representanter från norska och svenska småbrukarföreningar i vackra Borgvik, Värmland. Deltagare från norska sidan: Norsk Bonde- og Småbrukarlag och Natur og ungdom (norska motsvarigheten till Fältbiologerna) och från svenska sidan: Förbundet Sveriges Småbrukare, Familje-jordbrukarna, Nordbruk och LRF Värmland.  Totalt var 15 personer samlade och mötet hölls med en lös dagordning och det blev mer ett diskussionsmöte […]

Inga fröer för framtiden

Tove Sundström En uppdatering gällande EU-kommissionens förslag om avreglering av nya genomiska tekniker, förändring av lagar om marknadsföring för utsäde och en sammanfattning av ECVC:s strategi för kommande motståndsarbete.  Avreglering av nya genomiska tekniker från rådande GMO-lagstiftning Den 5:e juni i år antog EU-kommissionen ett förslag som ämnar stötta de mål som beskrivs inom flertalet av EU:s gröna strategier. Förslaget, […]

Fler bönder i Europa: ECVC event i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Den 7:e mars, under min (Maximilian Isendahl) vistelse i Bryssel för möte med ECVC:s arbetsgrupp ’Public Policy’, hade ECVC ordnat evenemanget More Farms across Europe: A Road Map for the Re-Territorialization of European Food Systems på EESK, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, som är ett rådgivande organ inom EU som ska företräda civilsamhället. Evenemanget inleddes av anföranden från Peter Schmidt […]

Rapport från ECVC Public Policy-arbetsgruppsmöte: läget i länderna

Den 6–8 mars anordnade ECVC det första fysiska mötet i Bryssel med arbetsgruppen för Public policy sedan pandemin. 20 platser fanns för representanter från ECVC:s medlemsorganisationer, där resa och logi ersattes och simultantolkning på engelska, franska och spanska fanns att tillgå. Deltagarna kom från Frankrike (4 pers), Spanien (4 pers fördelat på 3 organisationer), Italien (3 pers), och en vardera […]