Beställ bok

Här kan du beställa NOrdBruks tidigare ordförande Torgny Östlings bok ’Back to basics! – Ett steg framåt’. Boken släpptes 2020 på engelska, och 2021 på svenska. ’Back to basics!’ är en utmärkt introduktion till matsuveränitet och naturresursfrågor, och passar bra för såväl för enskild läsning, som till kursbok eller studiecirkelmaterial.

Torgny Östling (1949-2021) var en av NOrdBruks grundare, och kombinationsbrukare i Marsätt i Jämtland där han hade fjällkor och skogsbruk. Hans engagemang i La Via Campesina, hans egna erfarenheter i jord- och skogsbruket, hans historiska förståelse och hans skarpa analyser bidrar alla till en unik bok.

Priser (exkl. frakt):

Ordinarie pris 150 kr.

Studentpris 100kr.

Fraktkostnad för en bok: 55 kr.

Alla pengar går till tryck av nya upplagor, vilket sköts av Torgnys änka.

Beställ boken på mejl till nordbruk.viacampesina@gmail.com: skriv ditt namn, adress, antal böcker, om du vill betala genom swish eller faktura, ordinarie pris/studentpris samt vilket språk du vill ha boken på.

Om Back to Basics! – A step forward

Situationen idag

Engagemanget för jord- och skogsbruk och andra gröna sektorer växer i samhället. Orsakerna är flera och många pusselbitar finns. Men mycket fakta om produktion och förvaltning av naturresurser och varför vi har försatt oss i den situation som är idag lokalt och globalt är en bristvara. Vissa bitar är överexponerade, en del otydligt skuggiga och far omkring i debatten utan samband och struktur och andra saknas.

Lägga pusslet

Jag vill att boken ska vara ett bräde där pusselbitar kan falla på plats. Även om den här boken kan liknas vid ett förstagångspussel med stora bitar, anpassade för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker, kan det behövas mer för att få allt att falla på plats. Jag rekommenderar bredvidläsning av bl.a. källmaterial och hänvisningar i boken, samtal, föreläsningar och starta studiecirkel- gärna med djupdykningar i olika frågor.   

Naturbrukarens röst

Böndernas röst har länge varit lågmäld ofta helt tyst. Oavsett (för stunden) varför, märks det att en viktig hörnsten i samhällsbygget saknas när vi nu måste rusta upp stora delar av livsnödvändiga funktioner som självförsörjningsgrad, beredskap, minska på resursutnyttjandet och samtidigt övergå till användning av förnyelsebara produkter.

I den omvärld där naturbrukare är en naturlig del (i dubbla bemärkelser) av samhället och kunskap, erfarenhet och historisk medvetenhet kring landsbygdens näringar därför är stor – där finner man hållbara lösningar för framtiden. Via Campesina-rörelsen har varit den rösten i många länder och globalt när de traditionella gröna näringarna drabbats av de senaste 30 årens globala nyliberalistiska beslut. Beslut där Sverige har varit en av de mest drivande entusiasterna.

De stora antal bönder, skogsbrukare, kustfiskare, renskötare, äppelodlare, m. fl. som tvingats sluta eller det fåtal som lyckats överleva som producenter behöver höras. Det för att samhället ska kunna välja hållbara lösningar för framtiden.

Hjulet är redan uppfunnet

Jag tror också att boken kan vara till nytta för alla de ’skolor’ och nya idéer, akademiker och skribenter som finner lösningar för jord- och skogsbruket. Idag uppfinner man hjulet igen men med bristande erfarenhet av orsak och verkan av de senaste decenniernas pågående systemförändring. Risken är stor – att man vill begränsa problemen till ett bekvämt hanterbart område och ta genvägar med ohållbara kompromisser inom nuvarande regelverk.

Vad som krävs idag är ett mycket mer intensivt jord- och skogsbrukspolitiskt arbete  på alla nivåer, också på EU-nivå och globalt – där besluten tas idag.

Ett lyssnade på och lärande av den praktiska världen också från den tiden före och länge efter omställningen av naturbrukssystemen 1990 skulle alla tjäna på.

Nödvändiga lösningar finns i den kunskapsbank av bönder som tvingats upphöra med att upprätthålla folkförsörjningen. Dessutom skulle ett lärande och lyssnande innebära en upprättelse för dessa naturbrukare.

Stegen framåt

Det är hög tid att ta vara på de erfarenheter som samlats bland naturbrukare efter den globala omställningen i början på 90-talet.

Vi kan jobba framåt med hjälp av

  • kunskaper från det små- och medelstora jord- och skogsbruket, fisket och andra familjebaserade naturbruk av olika slag
  • det växande intresset för de agrara näringarna också bland ungdom
  • matsuveränitet
  • agroekologi
  • FAO:s riktlinjer för förvaltning av jord, fiske och skog 2012
  • FN:s mänskliga rättigheter för bönder, naturbrukare och landsbygdens befolkning.

Mer om det i boken Back to Basics! – A step forward

Torgny           7/11 2020