Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: ”Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara – En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen” I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: ”Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och […]

Debattartikel i ATL: Reglerad markanvändning och skogspriser – en klimatfråga?

Klimatfråga har högsta prioritet. FN-konferens på Bali med analyser om ”mänsklighetens största utmaning” imponerar. Politiker, vetenskapspaneler och föreläsare med nobelprisstatus flyger världen runt med förslag på tekniskt marknadsanpassade åtgärder. Att skogen har en avgörande kylande verkan på vår febriga planet är dock alla överens om som –       en av planetens lungor för att omvandla CO2 till O2. –       en källa till förnyelsebara produkter. […]