Svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden

Makten över Maten-nätverket lanserar svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden Bönders och lantarbetares rättigheter är lika viktiga i Sverige som i övriga världen Utan bönder (1) hungrar världen. Hälften av världens befolkning är bönder, fiskare, pastoralister, och urfolk. De producerar det mesta av maten vi äter idag och gör det på ett […]

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar – Towards a european directive on land governance: The necessary attention to the rights of shepherds, small fishers and forest workers. På agendan var kopplingen mellan markfrågan och pastoralism, fiske samt skog. Under seminariet, som hade ca 30 deltagare, fanns översättning till […]

Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.

Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt […]

Debattartikel i ETC: Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl En kortare version av artikeln publicerades i ETC Debatt 23 augusti 2021. Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha makten (på EU-språk, ”kompetensen”) över skogen. Vad betyder krav på nationell bestämmanderätt över skogen för oss i NOrdBruk – och vad betyder det för […]

Sammanfattning av kursen Globaliseringen och EU:s påverkan på gröna näringar

Mellan den 31:a januari och 23:e maj har Jord Åt Folket tillsammans med NOrdBruk drivit en kurs på åtta träffar baserad på Torgny Östlings bok ‘Back to basics! – A step forward’. Kursen har genom diskussioner, gästföreläsningar, filmer och kurslitteratur försökt lyfta den slöja som lagts över dessa frågor de senaste årtiondena, för att synliggöra vilka mekanismer det är som […]

Digitalt riksdagsseminarium: Utan bönder ingen civil beredskap

Maximilian Isendahl Den 15 april hölls ett digitalt riksdagsseminarium kopplat till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap, som varit igång sedan 2018. Seminariet anordnades av Jordens Vänner och två riksdagsledamöter ur Miljö – och jordbruksutskottet, Maria Gardfjell (MP) och Elin Segerlind (V) deltog tillsammans med Joel Holmdahl från NOrdBruk, Jonas Wangsten från Sveriges Småbrukare, Hanna Dahlström från FIAN och jag från […]

NOrdBruks remissvar gällande strandskydd: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78)

Maj 2021 Bakgrund NOrdBruk ser strandskyddsutredningen i sin större politiska kontext. Det är nämligen inte bara stränderna som säljs ut och exploateras. Under anpassningen till den politik som togs fram i EU och GATT-förhandlingarna antog Sverige med enig riksdag 1992 kapitalliberaliseringsdirektivet, trots att blivande NOrdBruks-medlemmar uppvaktat politiker och varnat om de effekter som förväntades och sedan förverkligades. Dessa effekter var […]

Boktips: Jordbruk Delete av Thomas Gunnarsson

Tove SundströmUtgiven 2019 av Vulkan Förlag, 136 sidor Thomas Gunnarsson är numera pensionerad jordbrukare, men har sammanlagt femtio års erfarenhet av jordbruket i Sverige. Han har även arbetat som djurskyddsinspektör, ett yrke varifrån han tar med sig en förstahandsupplevelse av dagens djurskydd och dess kopplingar till en storskalig industri, genomsyrad av bristande kunskaper och byråkrati snarare än fokus på djurs […]

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl  Fri spekulation – som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital – är ett av de största hindren för matsuveränitet och hållbart naturbruk i stort. Principen om fri rörlighet av kapital inkluderar nämligen även förvärv av fast kapital, alltså jord- och skogsbruksmark, och leder till markkoncentration och landgrabbing. Sjunkande eller stagnerande råvarupriser och det arealbaserade gårdsstödet […]

Ett självförstärkande förlopp

Först publicerad i ”Ordbruket” #8 2021, https://jordatfolket.nu/ Göran Rudbäck (Styrelseledamot i NOrdBruk) Pengar är en pollett för energi. Grunden för ekonomisk tillväxt är arbetsfördelning, dvs att en människa sysselsatt i primärproduktionen av livsmedel kan försörja ett ökande antal andra människor. För att andelen sysselsatta i primärproduktionen skall kunna minska, måste deras arbetsinsats effektiviseras, dvs växlas upp med externa energikällor. Den externa […]