En Unions Grundlag

Torgny Östling / föreningen NOrdBruk

  En Unions Grundlag?
-Vad innebär förslaget till en ny grundlag för EU?
-Vad får EU:s nya grundlag för konsekvenser för Sverige?
-Varför bör man hålla en folkomröstning i Sverige om EU:s nya grundlag?

Tid:               tisdag 30/11    kl 18.30 – 21.00
Plats:            Halmstad teater, sal 2 ”Erik Olsson”.
                      ingång Kungsgatan 25 B

Medverkande:  riksdagsledamot Sören Wibe (S)
                           Torgny Östling (NOrdBruk)
Debattledare: Leif Björklund, Uppsala, Förre redaktören för Landet runt.

Ett fyrtiotal personer kom och deltog i en angelägen diskussion om vår gemensamma framtid. Man samlade argument för en folkomröstning om förslaget till en ny grundlag för EU!

Arrangörer:  Nätverket för folkomröstning om EU:s  grundlag (NOrdBruk, Folkrörelsen Nej till EU, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sponsorer: ”Småbrukare i Sjuhärad”). Huvudsponsor: EU2004-kommittén  
NOrdBruks skrift om: En Unions Grundlag?

Några deltagare och arrangörer.

Arrangörer:

medfinansierat av: