FN:s rapport om bekämpningsmedel i jordbruket

Det här är förhoppningsvis ytterligare ett steg i den process #LaViaCampesina tillsammans med #FAO som utmanar de nyliberala dogmer som styr våra internationella avtal. Det blir intressant att se hur detta dokument kan komma att användas framöver. Inte minst om LRF och Bucht ens kommer kommentera det. Man har ju sin fina strategi nu så allt är frid och fröjd kanske?

Man säger i sammanfattningen att:
”den nuvarande jordbruksmodellen är högst problematisk och att den är inkapabel att säkerställa #matsuveränitet”.
vidare säger man,
”vi måste utmana jordbrukspolicys, handelssystem och företags inflytande över offentligt beslutsfattande om vi ska lyckas ta oss bort från bekämpningsintensiva industriella matsystem”

Under rekommendationerna slår man fast att:
106 ”Det internationella samfundet måste arbeta fram ett omfattande och bindande avtal som reglerar skadliga bekämpningsmedel, som tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Ett sådant verktyg bör:
[…]
c. Förespråka #agroekologi

108. ”det civila samhället ska […] organisera utbildningsprogram i Agroekologi”

https://documents-dds-ny.un.org/…/…/017/85/PDF/G1701785.pdf…

En svensk artikel i ämnet: ”FN: Behovet av giftiga bekämpningsmedel är en myt”
http://www.aktuellhallbarhet.se/fn-behovet-av-giftiga-beka…/

orginaltext för citaten.
105 ”In the words of the Director-General of FAO, we have reached a turning point in agriculture. Today’s dominant agricultural model is highly problematic, not only because of damage inflicted by pesticides, but also their effects on climate change, loss of biodiversity and inability to ensure food sovereignty. These issues are intimately interlinked and must be addressed together to ensure that the right to food is achieved to its full potential. Efforts to tackle hazardous pesticides will only be successful if they
address the ecological, economic and social factors that are embedded in agricultural policies, as articulated in the Sustainable Development Goals. Political will is needed to re-evaluate and challenge the vested interests, incentives and power relations that
keep industrial agrochemical-dependent farming in place. 84 Agricultural policies, trade systems and corporate influence over public policy must all be challenged if we are to move away from pesticide-reliant industrial food systems.”

106. ”The international community must work on a comprehensive, binding treaty to regulate hazardous pesticides throughout their life cycle, taking into account human rights principles. Such an instrument should:
(c) Promote agroecology;

108. ”Civil society should inform the general public about adverse impact of pesticides on human health and environmental damage, as well as organizing training programmes on agroecology.”