Matsuveränitet nu! En guide till Matsuveränitet.

I den följande publikationen levererar den europeiska grenen av Via Campesina, ECVC (där NOrdBruk är aktiva),  en redogörelse för begreppet Matsuveränitet – en strategi och process som utvecklats av bönder och andra producenter, de människor som är mest hotade av processerna där makten över mat och jordbrukssystem koncentreras hos allt färre aktörer. Istället för att låta sig gå under av de starka destruktiva krafterna erbjudes här ett förslag till att lösa flera kriser som mänskligheten står inför.

Matsuveränitet erbjuds som en process för att bygga sociala rörelser och ge folk ett verktyg för att organisera sina samhällen på ett sätt som överskrider den nyliberala visionen om en värld av själviska ekonomiska aktörer, råvaror och marknader. Det finns ingen one-size-fits-all lösning till myriaden av komplexa problem vi står inför i dagens värld. Istället är matsuveränitet en process som anpassar sig till människor och platser där det omsätts i praktiken. Matsuveränitet innebär solidaritet, inte konkurrens och att bygga en rättvisare värld från botten upp.

Matsuveränitet uppstod som ett svar på, och ett alternativ till, den nyliberala globaliseringen. Som sådan är den internationalistisk till sin karaktär och ger en ram för att förstå och förändra internationella styrelseformer runt mat och jordbruk.

Här hittar du den kompletta publikation. Endast på Engelska än så länge.