ECVC:s generalförsamling 2019: Präglat av segern för småskaliga jordbrukares rättigheter

Pressmeddelande från ECVC – Bryssel, 18 Apr 2019

Den 24-26 mars höll ECVC sin generalförsamling (GA) i Bryssel. ECVC’s GA är vanligen
det utrymme där medlemmarna kan utbyta åsikter och utveckla rörelsens politiska strategier
för de kommande året. Årets GA hölls däremot med en känsla av firande. Delegater från hela
Europa jublade när FN i december 2018 antog deklarationen om rättigheter för bönder och
andra personer som arbetar på landsbygden. Denna milstolpe präglade Mistican som öppnade
GA. Under själva mötet diskuterade medlemmar tillsammans med viktiga allierade möjliga
strategier för att sprida och implementera den på Europeisk och nationell nivå.

ECVC-delegater undersökte den politiska situationen på den europeiska kontinenten med en
fortsatt ökning av högerextrema rörelser. En punkt som togs upp var hur medlemmarna i
ECVC kunde ändra den nuvarande politiska situationen i Europa, utveckla en lista över
politiska förslag för ett annat Europa och för en gemensamma jordbrukspolitik (CAP) som
respekterar böndernas rättigheter och, således, baseras på målet om matsuveränitet.

EU:s främjande av aggressiva frihandelsavtal var också omdiskuterad av församlingen;
Frihandelsavtalen ansågs vara ett frontalangrepp på jordbrukarna och landsbygden i och
utanför Europa. För att illustrera en aspekt av detta var en företrädare för den västsahariska
arabiska demokratiska republiken (Västsahara) inbjuden till vårt möte och presenterade
konsekvenserna av frihandel affären mellan Marocko och EU i det ockuperade Västsahara.

Andra politiska diskussioner under GA innehöll frågor om framtidens internationella
sekretariat för La Via Campesina som kommer förläggas till Europa med start från 2021,
frågan om skogar, frågan om frön, könsfördelningen i landsbygden och den roll ”public
policys” spelar i den internationella debatten.

Särskild uppmärksamhet gavs till frågan om frön genom en motion som påminde om vikten
av ett fullständigt genomförande av GMO-regleringar och mot alla ändringsförslag samt att
stoppa alla försök att ta patent på naturliga sorter och egenskaper.

Olika motioner i fråga om jordbruksarbetarna i Europa och i Huelva (Andalusien) lades fram
och antogs av delegaterna från ECVC:s medlemsorganisationer.

Solidaritet rörelser med Cerro Liberta kamp, Somontes landockupation och mot mordet på
vattenaktivister och människorättsförsvarare i Brasilien och andra regioner i Latinamerika
antogs också.

Dessutom välkomnar vi den belgiska organisationen Borenforum som fullvärdig medlem av
ECVC, GA medgav 3 nya kandidatorganisationer: HSEP (Kroatien), LIFE (Kroatien) och
Talahm Beo (Irland).

Som vanligt föregicks GA av ECVC:s ungdoms- och kvinnoorganisationernas möten. Dessa
var stunder där två grupperingar fick chansen att diskutera det arbete man genomfört under
2018 och planera arbetet för detta år. Deltagande av ungdomar var särskilt stark vid årets GA,
ett lovande tecken på en ny generation av försvarare av livsmedelssuveränitet i den
europeiska bonderörelsen.

Översättning: Joel Holmdahl