Om CAP 2020 och krisen för bönder i EU

Av: Eva Jonsson (NOrdBruk) 2020-02-27

Detta år ska de nya jordbruksstöden i EU komma, CAP 2020.. Men ännu har man inte kommit överens om vilka förändringarna som ska göras. Liksom CAP 2015 som försenades 1 år gissar vi att CAP 2020 kommer att komma tidigast 2021. Förra gången 2015 Blev det en mardröm då jordbruksverket höll inne pengarna till landets bönder då det enligt jordbruksverket inte gick betalat ut pengar då datasystemet inte fungerade som det skulle. Cap 2020 har många svåra frågor att hantera. Det kommer finnas mindre pengar att fördela då Storbritannien kommer att lämna EU. Många länder däribland Sverige trycker på att EU ska få mindre pengar till jordbruket. Detta samtidigt som jordbruket är en viktig del av klimatarbetet.

Refererat ur meddelande från CAP-gruppen i ECVC, november 2019: Andelen mjölkbönder inom EU minskar och största minskningen ligger i att små och medelstora mjölkbönder försvinner. I tex Spanien är mjölkpriset lågt och innebär att många små mjölkgårdar försvinner. Ibland blir det någon större mjölkgård som tar över marken men oftast överges landsbygden och gårdarna lämnas obrukade. ECVC anger att kommissionen låter marknadskrafterna arbeta till nackdel för producenterna och för landsbygd. Kommissionen väljer att prioritera export. EU: s val får konsekvenser för inkomst, sysselsättning, företagande och livsmedelskvalitet.

Visst kan en del av krisen för mjölkbönder bero på att några väljer och sluta köpa komjölk. Men en stor del beror också på att bönderna fått ta stora ekonomiska smällar på grund av politiska orsaker som fokus på export. Det har pågått en bojkott mot Ryssland där ryska varor stoppats i EU vilket inneburit att Ryssland som motangrepp köpt mindre jordbruksprodukter från EU. Politikerna i EU och nationellt har inte sett till att bönderna fått någon kompensation för detta utan bönder har tvingats lägga ned sin produktion.

Kommissionen har förnyat sin ståndpunkt när det gäller näringsvärdet för skummjölk smält med palmolja. Det bekräftar att det inte är dess uppgift att göra dessa analyser utan att det är för de stater som köper för att göra det. Shealso säger att det aldrig har gjorts ett klagomål om detta ämne och att varje stat är suverän och fritt att köpa eller inte.

Oro för internationell handel finns fortfarande kvar.

Något som är viktigt att komma ihåg är att jordbruk inte är som vilken annan företagsverksamhet som helst. Som jord- och skogsbruksföretagare krävs att de förutsättningar som gäller för verksamheten är långsiktiga. Väder och vind förändrar förutsättningarna för produktionen men går inte påverka. Men politiska förutsättningar behöver vara långsiktiga. CAP-regler och stödformer inom CAP är idag väldigt styrande om ett jordbruks ska kunna startas och få långsiktig lönsamhet.

Det samma gäller kombinationsbruk jord/skog då små- och medelstora skogsdelen påverkas starkt negativt av den lagstiftning som styr ekonomi. Till exempel ville EU göra de ekonomiska områden större i Sverige för att göra hanteringen enklare. Detta gav stora konsekvenser då områden med mindre bördig jord eller mer bergig och höglänt terräng fick samma stöd som områden med stor bördighet och lättskötta marker.

Jordbruk kräver långsiktiga politiska förutsättningar för att det ska gå att starta och bedriva jordbruk. Läggs jordbruk ned tar det ofta mycket lång tid innan ett nytt startas på nytt på samma ställe.

Anmärkning 2020-04-22: Cap 2020 kan bli ännu mer försenad pga av Corona-krisen.