Seminarium med NOrdBruk om UNDROP – FN:s deklaration för bönders rättigheter

Seminarium 25 februari 2021 om FN:s deklaration för bönder och andra personer som arbetar på landsbygdens rättigheter. I panelen sitter Eva Jonsson, Torgny Östling och Gustav Jillker, alla från NOrdBruk. Seminariet modereras av Emma Lövgren och Tove Sundström.