Sammanfattning av kursen Globaliseringen och EU:s påverkan på gröna näringar

Mellan den 31:a januari och 23:e maj har Jord Åt Folket tillsammans med NOrdBruk drivit en kurs på åtta träffar baserad på Torgny Östlings bok ‘Back to basics! – A step forward’. Kursen har genom diskussioner, gästföreläsningar, filmer och kurslitteratur försökt lyfta den slöja som lagts över dessa frågor de senaste årtiondena, för att synliggöra vilka mekanismer det är som skapar detta system.

Fokus har legat på hur politiken inom EU och globaliseringen som skett sedan slutet av 1900-talet har påverkat olika gröna sektorer, främst jord- och skogsbruk och med exempel från renskötsel. Kursens mål har varit att belysa vilka mönster det är som skapar de livsmedelssystem vi har idag, där storskalighet och industriell drift främjas. Dessa mönster orsakar, beroende på landskap, klimat och kultur, många olika typer av konsekvenser, men har likväl en sak gemensamt; De som betalar det höga priset är naturbrukare, landsbygdsbefolkning, ursprungsbefolkning och alla som är beroende av mat för att leva. Vi betalar med vår välfärd medan multinationella företag tar ut vinster samtidigt som de låter ekosystem förfalla under en ständig exploatering.

Här följer material som tagits fram tillsammans med kursdeltagarna. Först ett ‘negativt flödesschema’ över hur den nyliberala politiken påverkar möjligheterna för hållbart naturbruk och landsbygden. Därefter ett ‘positivt flödesschema’ som består av olika delar som tvärtom ger ökade möjligheter för naturbruk och landsbygd. De olika färgerna signalerar ifall det som krävs för att möjliggöra  en  faktor  beror  på  beslut  på statlig/  överstatlig nivå eller om det är upp till civilsamhället och organisationer — eller en kombination. De tre översta rutorna är övergripande faktorer som påverkar förverkligandet av allt det andra.

På grund av Torgnys bortgång den 3:e mars på gården i Marsätt, blev inte den här kursen som vi tänkt oss. Efter ett uppehåll valde vi att fortsätta med träffarna, för att det enda som kändes svårare än att fortsätta utan honom var att avbryta kursen och upphöra med den kamp som han lett i över fyrtio år.

Även med Torgnys deltagande på kursen hade den antagligen inte blivit precis så som vi tänkt heller, eftersom detta är vår första erfarenhet som kursledare. Dessa omständigheter gör oss såklart särskilt tacksamma till kursens deltagare, som med engagemang och intresse hjälpts åt att göra kursen spännande och lärorik. Tack så hjärtligt, alla ni som deltog!

Kursen planeras att hållas igen men datum är inte bestämda.