Mat och markrättigheter i Sápmi

Gustaf Jillker Under Svenska Samernas Landsförbunds landsmöte i Skellefteå, juni 2022, talade den samiska advokaten Inger-Anna Omma om det alltmer utbredda avtalsförfarandet mellan markexploatörer och samebyar för att lösa problem i samarbetet om konkurrerande resursutnyttjande. Att skriva avtal är ett ganska nytt sätt att söka konfliktlösningar för alla inblandade, men då har en viss typ av bolag utmärkt sig i […]