La Via Campesina: 8:e konferensen i Bogotá, Colombia

Tove Sundström & Maximilian Isendahl  Sedan La Via Campesina bildades 1993 i Mons, Belgien, har internationella konferenser anordnats ungefär vart fjärde år. Detta år, 2023, hölls den 8:e konferensen i Bogotá, huvudstaden i Colombia. Från NOrdBruk deltog Tove Sundström, Maximilian Isendahl samt Sarasvati Shrestha. Årets slogan var “Faced with global crises, we build food sovereignty to ensure a future for […]

Från rättighet till privat egendom: Bristen på demokrati inom EU riskerar att få ödesdigra konsekvenser för vår tillgång till frö

Tove Sundström NOrdBruk bevakar frågor som berör rätten till frö och utsäde inom EU. Den 12:e december hölls ett möte med Jordbruksverkets referensgrupp rörande de nya förslagen till lagstiftning gällande försäljning och marknadsföring av utsäde. Mötet utlystes knappt en vecka innan det var dags att träffas. Samtliga processer, även på EU-nivå, går oerhört fort då pressen på att driva igenom […]