Världens kvinnliga småbönder träder fram

Susanne Gerstenberg

De kvinnliga medlemmarna i Via Campesina, den världsomfattande småbondeorganisationen, har skrivit och lanserat en egen deklaration medan ministrarna förhandlade om sin frihandel. De samlades för att de ville dela med sig med sina erfarenheter och för att hitta lösningar till sina problem. Efter en kort beskrivning av sin situation lanserade de därför en kravlista på fyra punkter. 

Kvinnor är ansvariga för maten i familjen och för att jordbruket ska skyddas, skriver de. Under de senaste tio åren har kvinnor lidit av WTO: s, världshandels-organisationens,målsättningar. Vi har inte längre utrymme för att leva så som vi vill: De har tagit utsädet ifrån oss (ur våra händer) genom att de transnationella bolagen tvingar oss köpa patenterade, det vill säga genmanipulerade frön samt pesticider. Kemikalierna förstör vår fertilitet och hälsa. 

Insats av maskiner har besvärat kvinnor som måste arbeta från tidigt på morgonen till midnatt utan att de tjänar tillräckligt med pengar för det. Målsättningarna leder också till att kvinnor måste ge sig av till städerna eller till utlandet för att söka arbete. Ofta hamnar de i prostitution för att försörja sig. 

Vi upplever att de unga människorna inte trivs längre med ett liv som bönder, skriver de vidare. Industrin lockar dem genom att förespegla dem falska drömmar.

Våra familjer lever i fattigdom och vi är djupt skuldsatta. När vi inte kan betala våra skulder tar man land och bostad ifrån oss. Vad ska vi göra? Att bruka jorden är det enda vi kan. 

Här är de fyra kraven som Via Campesinas kvinnor i Hongkong kom fram till:

1.     Sluta med WTO förhandlingarna. Vi vill inte att Världshandelsorganisationen bestämmer vår framtid. Globalisering leder bara till bondefamiljernas lidande.

2.     Familjen är grundläggande för styrkan i ett land. Vi kräver att varje land kan försörja sig själv (livsmedelssuveränitet) utan inblandning av något främmande land.    

3.     Vi vill att de kvinnliga böndernas makt som mödrar ska bli erkänd och att deras rättigheter skyddas.

4.     Kemikalierna förorsakar bara problem. Vi vill stå fast vid vårt uthålliga jordbruk och skydda miljön och familjen.   

Fyra femtedelar av jordbruket sköts av kvinnor i Afrika söder om Sahara. Liknande är det i andra så kallade u-länder.