Frihandel kan påverka rennäringen

2005-12-23

Priset på renkött har ökat med några kronor per kilo under hösten, men de närmaste åren kommer priset att bli lägre och det är ödesdigert för rennäringen.

Det säger frilansjournalisten Gustaf Jillker som grundar sitt påstående på att Världshandelsorganisationen, WTO, arbetar för en ökad frihandel.

Gustaf Jillker var nyligen i Hongkong, där WTO:s ministermöte hölls och där fanns många protesterande småbrukare och lantarbetare från olika världsdelar.

Om skyddstullar och exportstöd tas bort, kan inte de småskaliga producenterna konkurrera med jättarna inom livsmedelsbranschen. Följden blir att människor tvingas flytta från sin jord till en osäker tillvaro, menar tex den globala småbrukarrörelsen Via Campesina.

Gustaf Jilker tror att rennäringen kommer att drabbas på samma sätt som de norrländska jordbruken.

– Den kommer att bli en hobby- och turistverksamhet, säger han.