Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: ”Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara – En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen” I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: ”Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och […]