Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: ”Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara – En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen”

I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet:

”Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och LRF:s diskurser, vilka båda är förankrade i en tillväxtekonomisk grundsyn, förefaller kunna underminera de universella och hållbara förutsättningarna för rätten till mat. NOrdbruks diskurs, vilken istället är förankrad i ett naturresursperspektiv samt i en ”alternativ” globalisering, skulle däremot kunna tänkas stärka dessa förutsättningar. Denna diskurs överensstämmer även, till skillnad från de andra diskurserna, i hög grad med det lokala matförsörjningsperspektivet.”

Här kan ni läsa hela uppsatsen.