Debattartikel i Aktuell Hållbarhet: Animalier är ur hållbarhetssynpunkt fördelaktiga

Orginaltexten på Aktuell Hållbarhet
Debattinlägg skrivet av NOrdBruks styrelsemedlem Göran Rundbäck på Aktuell Hållbarhet 2017-04-16
Göran ansvarar själv för innehållet i texten.

DEBATT/REPLIK Ekologiskt hållna får och nöt som får sin naturliga föda av gräs och örter är den mest hållbara och näringseffektiva föda du kan få, skriver fårbonden Göran Rudbäck.

Jonas Paulsson argumenterar i sin debattartikel den 28 mars för att människor ska gå över till en växtbaserad diet, eller åtminstone dra ner på sin köttkonsumtion. Sårbarheten med en sådan dietförändring har dock tydligt framgått av den gångna vintern – med en ovanlig men inte alls unik årsmån för Sverige och inte heller för medelhavsländerna där grönsaksodlingar förstörts av köld och snö.

Växter är den livsform på jorden som kan tillgodogöra sig solenergi genom att bygga kolhydrater och proteiner – till nytta för i princip alla andra livsformer. Vare sig vi äter vegetabilier eller animalier är det växtbaserat, men för människan är det näringsfysiologiskt effektivare att äta animalier. Det krävs en väsentligt mindre mängd animalier än vegetabilier för att hålla liv i en människa. Därtill är animalier ur hållbarhetssynpunkt fördelaktiga jämfört med vegetabilier, av flera skäl:

Näring: Orsaken är enkel. Ju mindre växtnäring som förs bort från åkern desto mindre måste ersättas. Gödseln som djuret under sin livstid producerar återförs till åkern och den lilla mängd växtnäring som förs bort när djuret slaktas ersätts av den naturliga vittringen av jordpartiklarna.
Vegetabilier för ”permanent” bort mellan 10 och 100 gånger mer växtnäring från åkern, och om produktionsförmågan ska upprätthållas måste förlusten ersättas.

Energi: Mänskliga utsöndringar återförs regelmässigt inte till åkern, vilket kostar mycket energi – oavsett om det är konstgödsel eller andra gödningsmedel som ersätter förlusten. Transporten av vegetabilier från odling till konsument är genom den större mängden på samma sätt ett energislöseri, och störst är slöseriet när maten transporteras långt. Detta är normalfallet för färska grönsaker med hög vattenhalt som gör dem tunga och ömtåliga.

Vatten: Vallen klarar sig på regnvatten, så nöt- och fårkött förbrukar en bråkdel av det vatten som krävs vid grönsaksodling, där konstbevattning är normalt. Därtill har den ständigt gröna, välskötta vallen god vattenhållande förmåga som gör att den klarar perioder av torka.

Kol: Vallen som odlas som mat till får och nöt frigör inte kol. Det gör däremot spannmåls- och grönsaksodlingar, som läcker kol när jorden bearbetas inför sådd. Detta har stor betydelse för näringsläckage och jordens långsiktiga bördighet: mer kol ger mindre näringsläckage och därmed bördigare jord.

Avslutningsvis: Ekologiskt hållna får och nöt som får sin naturliga föda av gräs och örter är den mest hållbara och näringseffektiva föda du kan få. Så ät mer naturligt kött – för en bättre värld!

Göran Rudbäck, fårbonde